fbpx

Vår portfölj - Morgondagens techstjärnor

Som investmentbolag minskar vi risken i investeringarna genom att sträva efter en diversifierad portföljsammansättning samt genom att investera i bolag som har bevisat sin affärsmodell. Vårt mål är att bygga upp en portfölj bestående av 20-25 portföljbolag. Vi investerar i onoterade och noterade bolag, vid första investeringstillfället är bolagen onoterade.

Befintlig portfölj består av SaaS-bolag verksamma inom energieffektivisering, informationsanalys, automatisering av datainsamling, app-publicering, betalningssystem, gaming och finanssystem – samtliga är områden som står inför stora förändringar genom digitaliseringen av samhället. Bolagen vi investerar i är i en snabb tillväxtfas och det händer mycket i och kring dem.

Portföljen består idag av 11 bolag i scale-up fas

Per april 2024 bestod portföljen av 11 bolag i scaleup-fas: Appspotr (noterat), Arctic Space Technologies, Arkimera, Huddlestock (noterat), E-Go, Hoodin (noterat), Itatake, Klash, Noda, PubQ. I portföljen ingår också AI Medical som är i “pre-revenue” fas är och har ingen omsättning ännu och är därför inte med i denna statistik.

Aktuell portfölj

Arctic Space Technologies

Arctic Space Technologies erbjuder banbrytande lösningar för effektiv hantering av satellitdata i den nya rymderan. Med en stark betoning på hållbarhet, säkerhet och produktivitet förbättrar man leveransförmågan av satellitdata till sina kunder vilket i sin tur bidrar till ökad kommersialisering av rymdindustrin. Med Norra Sverige som bas är man redo att ta ledningen bland markstationer. CapSek investerade första gången 2024. CapSek äger ca 2% i bolaget.

Rocksigma

RockSigma

RockSigma gör underjordsgruvor säkrare och mer effektiva genom övervakning samt analys och prognoser av seismisk aktivitet. Lösningen är byggd på deras världsledande metoder för att omvandla massiva mängder uppmätta akustiska signaler till värdefulla dataprodukter som beskriver bergmassan. Idag använder LKAB tekniken och bolaget arbetar nu aktivt med att få många fler av världens största gruvor som kunder. CapSek investerade första gången 2024. CapSek äger ca 5% i bolaget.

Noda Intelligent Systems

NODA Intelligent Systems utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med ett fokus mot termiska system såsom fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi. Kunderna består idag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. CapSek gjorde sin första investering 2021. CapSek äger ca 12% i bolaget.

PubQ

PubQ erbjuder ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar digitalt, oavsett om de beställer take away eller sitter i restaurangen. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. CapSek gjorde sin första investering 2020. CapSek äger ca 14% i bolaget.

Arkimera Robotics

Arkimera Robotis självinlärningsalgoritm möjliggör att automatisera datainmatning från digitala dokument. Algoritmen kräver mycket lite data för att lära sig hur en användare vill plocka ut information. Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till SME-företag. CapSek gjorde sin första investering 2020. CapSek äger ca 6% i bolaget.
Itatake-logo-1000x1000

Itatake

Spelstudio som producerar och marknadsför ”casualspel-” för läsplattor och smartphones (casualspel är mindre spel som främst riktar sig till mer tillfälliga spelanvändare) . Bolaget har fått flera prestigefyllda utmärkelser för sina innovativa spel och har hittills lanserat nio spel, spelet ”Gumslinger” har hittills nått ca 15 miljoner nedladdningar.  CapSek investerade första gången 2021. CapSek äger ca 9% i bolaget.

KLASH

Klash

Klash erbjuder en global och säker molnbaserad plattform där aktörer inom produktion av tv-serier, film och datorspel kan samarbeta kring granskning och hantering av mediafiler. Kunder är TV-och filmbolag samt spelutvecklare. På kundlistan finns bland andra SVT. CapSek investerade första gången 2022. CapSek äger ca 19% i bolaget.

Hoodin 

Hoodins plattform möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer som annars inte är möjlig i dagens mångfacetterade mediesamhälle. Hoodins molnbaserade SaaS-plattform automatiserar hela processen från bevakning och hantering av digitalt innehåll från ett stort antal datakällor, såsom  databaser, hemsidor, sociala medier. Hoodin är noterat på Spotlight. CapSek investerade första gången 2018. CapSek äger ca 7% i bolaget.

Huddlestock

Huddlestock är ett norskt bolag som är en dynamisk leverantör av förmögenhets-förvaltning och online trading, som levererar anpassade SaaS för trading- och investeringslösningar. Bolaget erbjuder bland annat en molnbaserad mjukvaruplattform Huddlestock är noterat på Euronext i Oslo. CapSek investerade i Bricknode 2021 som under 2023 förvärvades av Huddlestock. CapSek äger ca 1% i bolaget.

E-GO APP

E-GOGO E-Sports

E-GOGO E-Sports (onoterat) har utvecklat en plattform för både mobil och PC där användare kan följa sina spelare och lag inom e-sport. Plattformen innehåller bland annat personifierad kalender, information om kommande matcher och event och användaren kan streama matcherna live.  E-sport är ett segment i kraftig tillväxt, och i takt med att antalet lag och turneringar ökat så ökar också behovet av nya lösningar för fansen att följa sina lag. EGO siktar på att bli en ledande aktör inom interaktiv e-sport-streaming. CapSek investerade första gången 2022. CapSek äger ca 3% i bolaget.

AI Medical Technology

AI Medical Technology AIM

AI Medical Technology AIM (onoterat) utvecklar en teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och hjälpa patienter och sjukvården till mer träffsäkra och snabbare diagnoser. Hudcancer är ett växande problem och en av de vanligaste cancerformerna i världen. Bolaget verkar inom ett område där AI kommer få stor betydelse i framtiden. Att använda en AI, som har tränats på hundratusentalsbilder som ett första steg i en diagnostisering är ett bra exempel på hur AI kan användas i sjukvården. CapSek investerade första gången 2022. CapSek äger ca 4% i bolaget.

Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform som möjliggör utveckling och publicering av professionella appar. Verktyget används av återförsäljare och partners som genom Appspotr plattformen effektivt kan skräddarsy appar åt företag och organisationer. Version 3.0 av plattformen är nu lanserad. Appspotr är noterat på First North. CapSek investerade första gången 2018. CapSek äger ca 9% i bolaget.

Appspotr

Appspotr utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på low code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Fenomenet med plattformar för apputveckling utan programmeringskunskaper kallas för low code. Via Appspotrs plattform erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Försäljning sker dels genom direktförsäljning till organisationer som levererar appar till sina kunder internt eller externt, dels genom integrationer och samarbeten med systemleverantörer och dels genom partnerförsäljning till partners på en viss marknad eller inom en viss branschvertikal. Appspotr har under 2023 utvecklats med att etablera nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning.

 • Segment: SaaS/Low Code
 • VD: Anders Lissåker
 • Styrelseordförande: Håkan Johansson
 • Omsättning 2023: 7 040 TSEK
 • Rörelseresultat 2022:  -21 398 TSEK
 • CapSeks första investering: 2018
 • CapSeks ägarandel: ca 9%
 • Bolagets hemsida: https://www.appspotr.com/

CapSeks senast publicerade nyheter om Appspotr

2021

2021-05-24 09:08 Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren...
2021-02-23 11:44 CapSek har utnyttjat teckningsoptioner i Appspotr och har en stark tro på Hoodin News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att man utnyttjat sina samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie...
2021-02-16 14:00 AppSpotr AB: Marknadsuppdatering News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
AppSpotr AB: Marknadsuppdatering Försäljning via ny partnerlösning Appspotr bedriver försäljning genom återförsäljare...
2021-01-27 09:00 AppSpotr AB: Nyhetsbrev: Appspotr 3 fortsätter växa inom fler vertikaler bland fastighetsägare News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
AppSpotr AB: Nyhetsbrev: Appspotr 3 fortsätter växa inom fler vertikaler bland fastighetsägare Appspotr fortsätter växa starkt...
2021-01-18 15:13 Appspotrs vision att ta globala ledartröjan på den boomande low code-marknaden News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Appspotrs vision att ta globala ledartröjan på den boomande low code-marknaden Efter rekordomsättning i december är Appspotr nu rätt...

Noda Intelligent Systems

Noda Intelligent Systems är ett mjukvarubolag inom energieffektivisering, främst fjärrvärme i dagsläget. Noda använder AI och maskininlärning för att aktivt styra värmecentraler och därmed spara energi. Styrningen gör att effektbehovet i fastigheter kan koordineras ur ett nätperspektiv. Samma teknik används för att förbättra energianvändningen i enskilda fastigheter. Nästan hälften av all energi i Europa används till uppvärmning, av detta är ca 15 % fjärrvärme. Totalt beräknas den europeiska fjärrvärmemarknaden uppgå till €150 miljarder 2024. Den globala energibranschen beräknas öka investeringar i energieffektiviserande åtgärder från €110 miljarder 2014 årligen till mer än €500 miljarder 2035. Energisektorn förändras av digitalisering, där digitaliseringen möjliggör en övergång till ett hållbart samhälle och att skapa affärsvärde på en alltmer konkurrenskraftig marknad. Marknaden har hittills fokuserat på att bygga digitala verktygslådor och infrastrukturer. Många av dessa verktygslådor saknar dock datadrivna lösningar för att på ett korrekt sätt utnyttja digitaliseringens potential, lösningar som använder data för att skapa information och kunskap – lösningar som Noda tillhandahåller. Nodas målgrupp är energibolag, energioperatörer samt fastighetsbolag. 15-20 stora aktörer dominerar den europeiska marknaden, där franska paneuropeiska energioperatörer är störst.

 • Segment: Saas/AI Energy Efficiency
 • VD: Tatiana Brandt
 • Styrelseordförande: Håkan Eriksson
 • Omsättning: 2022: 6 985 TSEK
 • Rörelseresultat 2022: -5 996 TSEK
 • CapSeks första investering: 2021
 • CapSeks ägarandel: ca 12%
 • Bolagets hemsida: https://noda.se/

CapSeks senast publicerade nyheter om Noda

2023

2023-07-31 08:30 Förestående affärer i Norr med följdinvesteringar i Syd News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Med en händelserikt första halvår 2023 bakom oss, har vi nu på allvar etablerat Northern CapSek Ventures AB:s (“CapSek”)...
2023-05-29 09:06 Onoterat går starkt när CapSeks portfölj fortsätter växa News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Tillväxten fortsätter i Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portfölj bestående av 13 svenska techbolag. Under perioden...
2023-02-23 09:16 Ökade investeringar och flertal nyheter i pipeline för CapSek i vår News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Efter stora förändringar av både värdena på portföljinnehaven såväl som själva portföljen lägger...

2022

2022-12-21 08:20 CapSek gör följdinvestering i NODA som rider på snabbt växande efterfrågan på nya energilösningar News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Flera negativa omvärldsfaktorer har under året gett rejält med vind i seglen för Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”)...
2022-12-01 09:05 Stabil underliggande tillväxt för CapSeks onoterade portfölj News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Trots den bistra utvecklingen i omvärlden så är den operationella utvecklingen i den onoterade delen av Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek"...

Itatake

Itatake är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar och marknadsför innovativa ”casual”-spel i mobila plattformar, främst iOS och Android. Genom att kontinuerligt lansera nya spel och nå ut till nya plattformar bygger Itatake en portfölj av spel. Itatake har hittills lanserat tio olika spel där Gumslinger och Rest in Pieces är de mest framgångsrika spelen hittills. Nyligen lanserade Itatake Kloot Arena som är ett multiplayerspel. Gumslinger har hittills fått över 13 miljoner nedladdningar. Gumslinger blev bland annat nominerat till Mobile Game of the Year av Pocket Gamer Awards. Intäktsmodellen är en kombination av köp i spelen (”in-app-purchases”) och annonser. Hela spelkatalogen har hittills genererat upp mot 10 miljoner nedladdningar.  Nedladdningar sker främst genom App Store och Google Play. Itatake jobbar på en global marknad, där många användare återfinns i Nordamerika och Asien. Datorspel/gaming är världens största underhållningsindustri och Itatake jobbar på en global marknad där fokus i marknadsföringen just nu ligger på de viktiga länderna USA och Sydkorea. I framtidsplanerna ingår även att komplettera appspelen med versioner för den populära spelkonsolen Nintendo Switch.

 • Segment: Mobile Gaming
 • VD: Thomas Wedin
 • Styrelseordförande: Bengt Rodung
 • Omsättning 2021/2022: 3 285 TSEK
 • Rörelseresultat 2021/2022: -3 038 TSEK
 • CapSeks första investering: 2021
 • CapSeks ägarandel: ca 9%
 • Bolagets hemsida: http://itatake.com/

CapSeks senast publicerade nyheter om Itatake

2022

2022-05-19 07:59 Förvärv av Nordic Tech Funds portfölj ett språng mot CapSeks mål om 25 bolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Den ökade turbulensen på finansmarknaderna och i omvärlden har pressat bolagsvärderingarna, och så även för CapSeks...
2022-05-18 08:55 Northern CapSek Ventures portföljbolag Itatake satsar brett med unik spets på snabbväxande spelmarknad News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Med det flerfaldigt prisbelönta spelet Gumslinger, med över tio miljoner nedladdningar, som flaggskepp i en portfölj av flera högkvalitativa...
2022-04-29 17:48 Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Fund portföljs om 10 techbolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har slutit avtal med Nordic Tech Fund AB ("NTF") att förvärva...

2021

2021-10-22 08:51 Fortsatt positiv utveckling i CapSeks portfölj News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") publicerar marknadsbrev för oktober. Efter ett starkt 2020 och en bra vår...
2021-05-24 09:08 Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren...

Arkimera Robotics

Arkimera Robotics har tagit fram en självinlärningsalgoritm som kan nyttjas i olika mjukvaruapplikationer för att automatisera datainmatning från digitala dokument. Algoritmen kräver mycket lite data för att lära sig hur en användare vill plocka ut information från ett inkommande underlag. Den bidrar också till att lösa de utmaningar som förknippas med maskininlärningsmodeller som är byggda i ramverk från exempelvis Google, Amazon och Microsoft. Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till små och medelstora företag. På Arkimeras pilotmarknad (Sverige) utgör AzoraOne ryggraden i senaste generationens automatiseringstjänster hos programvaruleverantörer som exempelvis Björn Lundén, Briljant Ekonomisystem och Hogia. Dessa erbjuder i sin tur Arkimeras lösning antingen som integrerad white label-lösning eller som stand alone-tjänst. Förutom att Arkimeras algoritm kräver väldigt lite data för att lära sig hur data ska plockas ut och återges från olika underlag, så löser den flera andra viktiga problem förknippade med lösningar baserade på techbolags ramverk vad gäller exempelvis underhåll, dokumenttyper och anpassning till olika användare. Den globala marknaden för Machine Learning förväntas växa kraftigt, mycket på grund av framsteg inom djupinlärning. Enligt en rapport från Fortune Business Insights var  marknaden för Machine Learning värd 8,4 miljarder USD 2019 och förväntas växa med 39,2% CAGR för att nå 117 miljarder USD i slutet av 2027.

 • Segment: SaaS/Machine Learning
 • VD: Kenny Håkansson
 • Styrelseordförande: Ulrik Brandén
 • Omsättning 2021/2022: 2 962 TSEK
 • Rörelseresultat 2021/2022: -275 TSEK
 • CapSeks första investering: 2020
 • CapSeks ägarandel: ca 6%
 • Arkimeras produkt AzoraOne: https://azoraone.arkimera.se/
 • Bolagets hemsida: https://arkimera.se/

CapSeks senast publicerade nyheter om Arkimera

2022

2022-07-13 09:18 CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag Arkimera Robotics AB ("Arkimera") har inlett partnerskap med SaaS-bolaget...

2021

2021-10-22 08:51 Fortsatt positiv utveckling i CapSeks portfölj News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") publicerar marknadsbrev för oktober. Efter ett starkt 2020 och en bra vår...
2021-05-24 09:08 Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren...
2021-03-01 17:19 Arkimera Robotics med på topplista över lovande, svenska techbolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Arkimera Robotics med på topplista över lovande, svenska techbolag Tidningen arrangerade också ett onlineevent där intresserade premiumprenumeranter...

2020

2020-12-10 15:26 Arkimera Robotics satsar på utrullning 2021 News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Arkimera Robotics satsar på utrullning 2021 Genom en helt algoritmdriven tjänst erbjuder CapSeks senaste förvärv Arkimera Robotics...

Hoodin

Hoodin utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Lösningen bygger på en kombination av handpåläggning och tolkning. Dels konsulterar Hoodin industriexperter för respektive sektor som förstår branschfrågor om regelverk och teknik samt förstår vad som behövs för att lösa ett specifikt problem. Dels läser systemet kontinuerligt av vad användarna gör i bolagets program. Strategin är att expandera branschvis. Det som särskiljer Hoodins tjänst från andra aktörer på marknaden är att bevakningen görs med särskilt industri- och behovsanpassade inställningar, medan andra liknande tjänster baserar bevakningen på hur Google, eller andra liknande tjänster indexerar dessa som nyhetskällor. Enligt Fortune Business Insights var den globala marknaden för Media Monitoring Tools värd 2,5 miljarder USD 2019 och förväntas växa med 13% CAGR för att nå 6,5 miljarder USD 2027. Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Drivande för Hoodin är bland annat nya regelverk inom exempelvis Medtech som gör Hoodins erbjudande än mer attraktivt. Drivet av ständigt striktare regelverk siktar Hoodin på att ta ledarplatsen för automatiserad innehållsbevakning.

 • Segment: SaaS/Media Monitoring
 • VD: Marcus Emne
 • Styrelseordförande: Hans-Peter Ostler
 • Omsättning 2022: 826 TSEK
 • Rörelseresultat 2022:  -7 159 TSEK
 • CapSeks första investering: 2018
 • CapSeks ägarandel: ca 7%
 • Bolagets hemsida: https://www.hoodin.com/

CapSeks senast publicerade nyheter om Hoodin

2021

2021-05-24 09:08 Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren...
2021-02-12 16:00 Hoodin AB: Nytt regelverk inom life science ger nya affärsmöjligheter för Hoodin News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Hoodin AB: Nytt regelverk inom life science ger nya affärsmöjligheter för Hoodin Införandet av IVDR påminner mycket om de nya...
2021-02-02 11:07 Hoodins autobevakning vinnare på regleringsvågen News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Hoodins autobevakning vinnare på regleringsvågen Ingen kan ha undgått den explosion av innehåll som både företag och...
2021-01-27 21:00 Hoodin: Nya partners och satsning i Sydamerika News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Hoodin: Nya partners och satsning i Sydamerika Hoodin har nu ingått samarbete med två nya partners där båda är verksamma på...

2020

2020-12-14 18:00 Hoodin lanserar partnerprogram för independent consultants News Corporate Information Other Corporate Information Swedish PR
Hoodin lanserar partnerprogram för independent consultants Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man lanserar ett program för ett nytt segment av...

PubQ

PubQ:s affärsidé kan beskrivas som ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen (även kaféer och kiosker). PubQ erbjuder en white label-app där restaurangens varumärke exponeras. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar helt digitalt, oavsett om de beställer take away eller äter i restaurangen. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. Kunden ansvarar för marknadsföring och systemet integrerar med restaurangernas bokföringssystem och befintliga kassasystem. Appen vänder sig restauranger som vill undvika att gå samma väg som hotellmarknaden gjort, där dominerande bokningsmotorer helt tagit över den digitala relationen med kunden. För många krögare blir PubQ:s app ett enkelt sätt att öka sin digitala närvaro.

SaaS-modellen har vuxit kraftigt de senaste tio åren och The Business Research Company uppskattar att den globala marknaden är värd 226 miljarder dollar 2020 och förväntas visa en tillväxt på 14 procent per år (CAGR) fram till 2023.

PubQ tar en uppstartsavgift för att branda appen efter kundens profil och därefter en transaktionsbaserad avgift som ligger under marknadsplatsernas avgifter. Därtill gör PubQ även specifika integrationer och andra kringtjänster som genererar intäkter.

PubQ befinner sig i en expansiv fas kompletterar plattformen med planerad och utökad funktionalitet. Bolaget började rulla ut sin tjänst under 2019 och landade på omkring 100 restauranger som kunder vid årsskiftet 2020/2021. Under hösten 2020 tecknade PubQ ett avtal med en stor global restaurangkedja och under 2021 pågår implementering av PubQ:s lösning hos kedjans restauranger i Sverige, Norge och Danmark. Målet är att PubQ:s appar före utgången av 2022 ska vara i drift hos en majoritet av kedjans drygt 1700 restauranger i Norden.

Läs intervju med VD Henrik Walldén, daterad 5 januari 2021, här https://capsek.se/capseks-portfoljbolag-pubq-ingar-ramavtal/

 • Segment: SaaS/Fintech
 • VD: Christoffer Lilja
 • Styrelseordförande: Peter Wendel
 • Omsättning 2020: 2025 TSEK
 • Rörelseresultat 2020:  -249 TSEK
 • CapSeks första investering: 2020
 • CapSeks ägarandel: ca 10%
 • Bolagets hemsida: https://pubq.se/

Senaste nyheter

2023

2023-05-29 09:06 Onoterat går starkt när CapSeks portfölj fortsätter växa News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Tillväxten fortsätter i Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portfölj bestående av 13 svenska techbolag. Under perioden...
2023-05-26 08:37 Fortsatt tillväxt i Region Syd med siktet inställt på snabbväxande Region Norr News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Northern CapSek Ventures (”CapSek”) rapport för det första kvartalet visade en stabil tillväxt för den befintliga portföljen...
2023-03-14 08:52 CapSeks portföljbolag PubQ lanserar weborder för accelererad tillväxt med automatisk onboarding News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Göteborgs- och Piteåbaserade Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) portföljbolag PubQ erbjuder...
2023-02-23 09:16 Ökade investeringar och flertal nyheter i pipeline för CapSek i vår News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Efter stora förändringar av både värdena på portföljinnehaven såväl som själva portföljen lägger...

2022

2022-12-08 08:48 Full effekt, ny weborder och dubblat antal snittkvitton för CapSeks PubQ under 2023 News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek") portföljbolag PubQ erbjuder restauranger ett digitalt restaurangsystem som kan öka snittkvittot...

Vi är intresserade av nya spännande tillväxtbolag

Vi har en förkärlek för techbolag verksamma inom Software as a Service, Internet of Things, Gaming och Artificiell Intelligens.