fbpx

Unik exponering mot onoterade techbolag

Noterade investmentbolaget Northern CapSek Ventures investerar när start-up övergår i scale-up
Investmentbolaget Northern CapSek Ventures investerar i brytpunkten när start-up övergår i scale-up. CapSek investerar i bolag där affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Fokus ligger på bolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället, gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. CapSek är noterat på NGM och erbjuder därmed sina investerare en indirekt exponering mot dessa tillväxtbolag, där det normalt är svårt för privatinvesterare att investera. Aktieägare i riskkapitalbolaget CapSek kan därmed ta del av det värdeskapande som sker i utvalda, snabbväxande svenska tech-bolag.
 
Det händer mycket i tech-bolagen i CapSeks portfölj och du kan själv följa deras utveckling genom att prenumerera på CapSeks nyhetsbrev eller genom att följa CapSek på sociala medier. 
Mer om investmentbolaget capsek

Intresserad av att veta mer om våra investeringar i onoterade bolag?

Fyll i namn och e-post för att följa oss

Investera i onoterade tillväxtbolag

Det svenska tech-undret – ett stort antal framgångsrika tech-bolag har sitt ursprung i Sverige och/eller svenska IT-entreprenörer – exempelvis Spotify, Skype, Izettle, Klarna, King, Avito, ClikTech.

Årligen investeras ca 3 miljarder kronor i runt 400-600 onoterade tillväxtbolag i Sverige. Den absoluta merparten av dessa investeringar görs av statliga riskkapitalbolag samt Private Equity-fonder.

Som privat investerare har man inte möjlighet att investera i de statliga aktörerna och för att investera i PE-fonder krävs en avsevärd kapitalinsats.

Investmentbolag med fokus på tillväxtbolag och scale-ups

Som investmentbolag är vårt fokus på tillväxtbolag där digitaliseringen av samhället är den främsta drivkraften för bolagens tillväxt. Vi letar efter bolag som har en skalbar affärsmodell och där marknaden för bolagets tjänst/produkt är global. Vidare vill vi att det finns tydliga tecken på att affärsmodellen fungerar, detta kan vara i form av ingångna kundavtal eller växande omsättning exempelvis. Sist men inte minst måste vi tro på teamet och entreprenörerna som driver bolaget. Fösta gången vi investerar är bolagen alltid onoterade.

“En unik och skalbar modell för att hitta onoterade tech-bolag att investera i”

Vi har en unik och skalbar modell för att hitta tech-bolag genom strategiska samarbeten med andra investeringsaktörer. Det är aktörer som investerar i tidigare fas än CapSek och som därmed kvalitetssäkrar bolag för nästa fas då CapSek kan investera samt det är aktörer som investerar i samma fas som CapSek och som därmed kan agera som saminvesterare med CapSek. I dagsläget har vi ett 10-tal mer eller mindre formella samarbeten och fler kommer det att bli.

CapSek investerar i en fas där bolagen är riggade inför en accelererad tillväxtresa, samtidigt som bolagsvärderingarna ännu inte har tagit riktig fart. Det är kortare tid till värdetillväxt jämfört med de flesta andra branscher. I samband med att bolagen expanderar kraftigt ökar de i värde vilket kommer att synliggöras i CapSeks balansräkning. Härigenom bygger CapSek aktieägarvärde.

Svenskt riskkapital

CapSek är aktiva och engagerade ägare som arbetar nära ledningen i bolagen vi investerar i. Vi är långsiktiga ägare och vi har ingen tidsgräns då vi måste avyttrat innehaven.

Vi investerar i bolag i södra och mellersta Sverige. Vi fyller en lucka på marknaden för svenskt riskkapital genom att vi har geografisk närvaro i tillväxtregioner även utanför Stockholm.

Värdet i CapSek ligger i den stora potentialen för värdeskapande i den strukturerade partnermodellen för att hitta och gallra fram de mest lovande tillväxtbolagen och möjligheten att investera i inflexionspunkten när start-up övergår i scale-up, en punkt där det än så länge är få förunnat att göra direktinvesteringar i den sortens bolag.

Vill du veta mer om hur Capsek kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Vi samarbetar med investerare som vet hur man utvecklar tillväxtbolag. Vi vill gärna komma i kontakt med duktiga bolagsutvecklare och nya spännande tillväxtbolag.