fbpx

Onoterat går starkt när CapSeks portfölj fortsätter växa

Tillväxten fortsätter i Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portfölj bestående av 13 svenska techbolag. Under perioden oktober 2022 – mars 2023 ökade nettoomsättningen för de 10 bolagen i uppskalningsfas med 33 procent, vilket kan jämföras med en tillväxt på 30 procent under perioden juli – december 2022.

Det är framför allt de sex onoterade innehaven (Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ) som gått starkt under perioden med en genomsnittlig tillväxt på 42 procent, att jämföras med 26 procent under perioden juli – december 2022. Medan de fyra som befinner sig i noterad miljö (Appspotr, Bricknode, Hoodin och Zesec) haft en något blygsammare, men fortsatt stark utveckling.

I portföljen ingår också bolagen AI Medical, Talkamatic och Validicity som alla tre är i tidig fas och som inte har någon försäljning att rapportera om ännu.

Som jämförelse uppgick den genomsnittliga omsättningstillväxten för de tio bolagen i uppskalningsfas för helåret 2022 till 39 procent, och till 22 procent i genomsnitt för de sex onoterade.

  • Det är jättekul att se att bolagen vi satsat på fortsätter att växa, trots ett utmanande klimat framför allt i den onoterade miljön. Det är extra glädjande att alla portföljbolag som sökt externt kapital senaste tiden har gjort det med lyckat utfall. Nu när vi dessutom gör en satsning i Region Norr, med förhoppningsvis två investeringar klara redan i år, ser vi goda förutsättningar för att den här tillväxten ska fortsätta även framöver, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Tillväxten av nettoomsättning i portföljen är beräknad genom att alla bolag givits lika vikt, dvs inte volymvägt. För de bolag som har initiala intäkter kan tillväxten i nettoomsättning bli extremt hög (flera hundra procent) och för dessa bolag beräknas tillväxttakten till maximalt 100 procent för att inte statistiken ska bli missvisande.