fbpx

Hoodins autobevakning vinnare på regleringsvågen

Hoodins autobevakning vinnare på regleringsvågen

Drivet av ständigt striktare regelverk siktar Hoodin på att ta ledarplatsen för automatiserad innehållsbevakning. Inom 3 år räknar man med att ha både specialiserade lösningar för 20-25 branscher samt en app för privatpersoner.

Ingen kan ha undgått den explosion av innehåll som både företag och privatpersoner översköljs med dagligen.

Här är Hoodin, noterat på Spotlight och ett av det noterade VC-bolaget Northern CapSek Ventures noterade innehav, en av alla de aktörer som erbjuder en tjänst för företag för att bevaka och hämta in digitalt innehåll. Alltså monitorera och hålla koll på vad som skrivs om ett företag och dess tjänster eller produkter.

På det fältet är Hoodin knappast ensamt. Det som särskiljer Hoodin tjänst är att bevakningen görs med särskilt industri- och behovsanpassade inställningar, medan andra liknande tjänster baserar bevakningen på hur google, eller andra liknande tjänster indexerar dessa som nyhetskällor.

– Det må ge en bra träffsäkerhet och relevans när en privatperson är ute och surfar, men för de flesta bolag är tex googles indexering av nyhetskällor inte ett bra nät att fiska med. Jag vill inte alltid veta vad The Times eller New York Post klassar som intressant. Som företag vill jag ju veta om min konkurrent lämnat in ett patent som påverkar mig, eller om det kommit en forskningsrapport som visar att min produkt är hälsofarlig, säger Marcus Emne, vd på Hoodin.

Handpåläggande tidssparning

Den här sortens bevakning har tidigare varit extremt tids- och kostnadskrävande. Och med mängden digitalt innehåll som produceras har det blivit ohållbart att göra manuellt.

– Vad som bedöms som relevant information beror på vad ditt problem eller use case är. Det är stor skillnad mellan branscher, som exempelvis turism och medicinteknik, både i hur man använder informationen och vad som är relevanta källor. Det har vi en bra teknisk lösning för att hantera.

Lösningen bygger på en kombination av handpåläggning och tolkning. Dels konsulterar Hoodin industriexperter för respektive sektor, alltså personer som jobbat med problemen, förstår branschfrågor om regelverk och teknik och förstår vad som behövs för att lösa ett specifikt problem. Dels läser systemet kontinuerligt av vad användarna gör i bolagets program. Strategin är att expandera branschvis.

– Nu har vi fokuserat på medtech. Det beror på flera saker. Dels är det en stor solid bransch med betalningsvilja. Men det har också skett en avgörande förändring av EU-regelverket, med det som kallas Medical Device Regulation 2021, som träder i full kraft 26 maj 2021.

Nya regelverk överallt

I det tvingande regelverket, som syftar till att öka patientsäkerheten, finns något som kallas post market survaillence som innebär att den som har en någorlunda avancerad medicinteknisk produkt kommer behöva bevaka allt som nämns deras produkt och deras område. Om de inte kan visa upp rapport vid en revision, så får företaget inte sälja sin produkt.

– Det går naturligtvis inte att göra manuellt. Och sådana här nya regelverk växer fram överallt, allt blir mer reglerat. Idag är väl sektorerna läkemedel och medtech de mest reglerade i det här avseendet, men vi ser samma sak inom kemi och finans. Exempelvis har den som ställer ut ett finansiellt instrument skyldighet att rapportera om det förekommer vilseledande info.

Andra sektorer som visar liknande trender är mat och dryck och hemelektronik. Hittills har Hoodin valt att lägga 95 procent av krutet att vinna medtech.

Även för privata ändamål

Strategin bygger på att etablera ett stort återförsäljarled i form av partners som framförallt använder Hoodin för att sälja sin egen tjänst. Idag har bolaget partners i alla världsdelar.

– Samtidigt som vi bygger en stark position inom medtech jobbar vi vidare på fler industrilösningar. Redan idag har vi bra lösningar för pharma, offentlig sekor och vi har lösningar på gång för finanssektorn och för turism. Inom 3-5 år räknar vi med att ha lösningar för 20-25 branscher. Då kommer vi också ha en Hoodin Light för privata ändamål som ger flödena i mitt privatliv, min aktieportfölj, skolportalen, sociala medier, allt, i ett och samma flöde, säger Marcus Emne.


Teckningsoption TO1

Varje teckningsoption av serie 2019/2021 ger rätt att teckna 1 ny aktie i Bolaget mot kontant betalning på 6,50 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med 1 februari 2021 till och med 17 februari 2021.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.