fbpx

Hoodin lanserar partnerprogram för independent consultants

Hoodin lanserar partnerprogram för independent consultants

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man lanserar ett program för ett nytt segment av partners. Bolaget har sedan tidigare vänt sig till stora och medelstora tjänsteföretag inom olika branscher för partnerskap och detta utökas nu med att Hoodin vänder sig till den stora grupp av sk independent consultants för partnerskap.

Under hösten 2020 har Hoodin testat och utvärderat nya tillvägagångssätt för att nå ut till de marknader och det stora antal av företag som har ett potentiellt behov av att bedriva automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Ett projekt som gett ett mycket positivt utfall är en utvidgning av Hoodins partnerprogram, där Hoodin vänt sig till sk independent consultants. Vilket närmast kan beskrivas som frilansare inom vissa områden och branscher. Inom branscherna Medtech och Pharma, som är två av de branscher som Hoodin erbjuder lösningar till, beräknar bolaget att det finns drygt 25 000 aktiva independent consultants.

"Vi har under hösten 2020 testat och utvärderat en väg till marknaden via independent consultants, som ett komplement till den partnerstrategi vi redan har, och utfallet har varit mycket positivt. På kort tid har vi ingått samarbete med ett antal independent consultants och noterbart är att de som partners kräver mindre tid från oss och att tiden från kontakt till att de är kommersiella med Hoodin som en del av sitt erbjudande är mycket kort. Det var viktigt för oss att testa och utvärdera detta segment av partners för att säkra att vi kan nå både volym och god marginal.

Vi väljer nu att skala upp denna del av partnerstrategin och gör den till en bestående komponent. Vi har sedan tidigare tittat på hur företag som t ex Hubspot vuxit från scale up till att nu ligga nära en miljard USD i omsättning och ett av deras mest framgångsrika projekt för tillväxt var att skapa partners av frilansare och enskilda konsulter. Globalt sett har vi identifierat att det finns drygt 25 000 independent consultants inom Medtech och Pharma. På några veckor har vi fått partners i samtliga världsdelar och vi spänner nu bågen och siktar på att ha 1 000 independent consultants som partners innan 2021 års slut.

En independent consultant har i regel endast ett fåtal kunder och därmed betyder ett ingånget partnerskap inte en avsevärd intäkt. Här är det istället "många bäckar små "som räknas och vi har goda förhoppningar om att vi ser bra resultat från denna satsning under 2021 års första hälft." Marcus Emne, VD Hoodin

För mer information vänligen kontakta:
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com
Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB
Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr.

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.