fbpx

Gör din tillväxtresa med oss

Vad vi letar efter

För startups är Sverige på många sätt ett fantastiskt land, med en lång tradition av att hjälpa skickliga företagare att utveckla sina affärsidéer. Det krävs dock mod för att ett starta ett företag där privat kapital läggs in i potten. Under den spännande resan att bygga upp ett företag från grunden, når många en brytpunkt där de behöver stöd för att utveckla och skala upp sina verksamheter, särskilt under den tidiga scaleupfasen. Många bolag som befinner sig utanför Stockholm får aldrig riktigt en chans. Vi är övertygade om att affärsidéerna som kommer vara avgörande för en hållbar omställning går att hitta även utanför Stockholmsregionen.

Bevisad affärsmodell

Vi investerar i techbolag som har en första produkt eller tjänst på marknaden och fått sina första kunder.

Utanför storstäderna

Vi tror att nästa stora techunder kommer att ske utanför stockholmsregionen.

Hållbar affärsidé

Ditt bolags affärsmodell bidrar till en utveckling av samhället i positiv riktning.

"Jag kom i kontakt med CapSek 2019 efter att ha deltagit på ett nätverksevent för startups och investerare. Vi hittade varandra ganska snabbt och 2020 gick de in med nytt kapital i vårt bolag. Pengarna användes till vidareutveckling och lansering av vår tjänst. Jag var dock inte beredd på all den hjälp som vi fick, utöver kapitalet. Capsek ordnade kundmöten på storbolag, skapade finansiella modeller och hjälpte oss med vår bolagsstyrning. De har en strategisk syn på bolagsutveckling och jag kan med handen på hjärtat säga att Capsek starkt bidragit till att vi idag är kassaflödespositiva.”
Kenny Håkansson
Arkimera Robotics

Vad du får

Capsek är en aktiv och engagerad ägare. Utöver kapital bidrar vi med nätverk (investerare, kunder, partners), sälj- och marknadsföringsstrategier, organisationsutveckling och hjälp med myndighetskontakter. Vårt team har lång erfarenhet av att utveckla bolag i tidig fas och vi hjälper dig att hålla fokus på vad som är viktigast för att ditt bolag ska växa. Sedan starten 2018 har vi investerat i 17 bolag och gjort följdinvesteringar i 14 av dessa. Följdinvesteringar är en viktig del i vår investeringsfilosofi, som påminner om hur Jan Stenbeck såg på sin roll om investerare. Han beskrev sig själv som en trädgårdsmästare som gick och vattnade plantor. Några växte, andra inte. De som växte fick mer vatten.

Vi på Capsek är stolta över att kunna erbjuda inte bara kapital utan även den expertis och det engagemang som krävs för att företag ska kunna växa och blomstra. Ett bevis på vårt framgångsrecept är att flera av våra portföljbolag också har valt att engagera sig inom Capsek, fast nu i rollen som aktieägare.

Är du vår nästa investering?

Kontakta gärna oss på info@capsek.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss. Vi söker kontinuerligt efter spännande bolag att investera i.