fbpx

Erfaret team - unik erfarenhet av värdeskapande investeringar

Om Northern Capsek Ventures

Om oss

CapSek

Northern CapSek Ventures är baserat i Göteborg. 2018 gjorde vi våra första investeringar i portföljbolag. Vi investerar i bolag när affärsmodellen är bevisad och bolag tar in expansionskapital i en A-runda. Vårt mål är att minska risken i investeringarna genom en diversifierad portföljsammansättning samt genom att investera i bolag som genomgått en gallringsprocess. Vårt nätverk och samarbetspartners möjliggör en slimmad och kostnadseffektiv organisation. 

Läs mer och följ oss på sociala medier

Vårt Team

Henrik Jerner
Henrik jerner, vd

Mer än 15 års erfarenhet av direktinvesteringar i bolag, främst bolag i uppstarts- och tillväxtfas, varav 13 år på Sjätte AP-fonden. Henrik har erfarenhet av sourcing, ägarstyrning, styrelsearbete, finansieringprocesser och har jobbat nära bolagens ledningsgrupper. Henrik har även bakgrund inom Treasury-verksamhet, ekonomistyrning och projektledning, både nationellt och internationellt. Styrelseerfarenhet inkluderar bland annat Apotea. Henrik har en ekonomie magisterexampen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Bertil 2
Bertil Fredriksson, Styrelseordförande

Bertil har över 30 års erfarenhet av styrelsearbete i privata bolag som professionell
styrelseordförande i såväl noterade som onoterade bolag från olika branscher, stor erfarenhet av
strategiarbete i bolag, M&A-projekt och finansieringsfrågor. Han har tidigare arbetat operativt i SEB och som VD för några bolag. Bertil är idag styrelseordförande i Tylöprint AB, Styrelseresurs AB och Bf Rosen 17. Bertil är ekonom från Göteborgs universitet och stationerad i Stockholm.

Lennart Bergström
Lennart bergström, styrelseledamot

Lennart har lång erfarenhet från näringslivet, bland annat som CFO. Lennart var med om att driva upp Boule Diagnostics som sedermera börsnoterades. Medgrundare i Carmel Pharma AB som förvärvades av Becton Dickinson Inc, där Carmel Pharma vid tidpunkten för förvärvet hade 200 anställda och omsatte 400 MSEK. Numera engagerad i fastighetsprojekt samt investerar i entreprenörsledda företag. Lennart har en ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Anna Nielanger
Anna Nielanger, styrelseledamot

Anna har bakgrund som verksamhetskonsult och IT-revisor hos bla EY och KPMG. Anna har etablerat och driver Göteborgskontoret för Transcendent Group som bedriver rådgivning inom Governance, Risk och Compliance. Som specialist har Anna uppdrag inom informationssäkerhet, intern styrning och kontroll och verksamhetsutveckling för såväl teknikintensiva startups som multinationella aktörer. Anna har examen från IT-ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Hanna 2
Hanna Moisander, styrelseledamot

Hanna har en bakgrund som entreprenör, investerare och verksamhetskonsult. Hanna driver idag Tech Innovationsbyrån Hedy Tech, styrelseutbildnings-programmet deb och uppstarten av Impact-fonden Maya Impact. Med lång styrelseerfarenhet och som verksamhetskonsult har hon hjälpt flertalet bolag nå tillväxt, effektivisera och lett team inom olika branscher. Hennes expertis ligger i identifiering av tillväxtmotorer, strategiarbete, ledarskap, bygga team och kapitalresning för entreprenörsresan.

Robin Komulainen
robin komulainen, CFO

Robin har 10 års erfarenhet inom redovisning och värdering i flertalet branscher och har drivit en redovisningsbyrå under de senaste åren. Tidigare konsultuppdrag som CFO hos olika företag och in-house CFO hos AIFM Group. Auktoriserad redovisningskonsult. Styrelseledamot i Slottsallén Holding AB och RK Förvaltning AB och ytterligare uppdrag som suppleant. Robin har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö.

Peter Wendel
Peter Wendel, senior advisor

Peter har lång erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Peter har mer än 30 års erfarenhet att utveckla bolag i roller som innovatör, entreprenör, anställd VD och grundare. Vidare har Peter Wendel coachat och givit rådgivning till ett stort antal bolag i ett både tidigt utvecklingsskede och under scale-up fas. Peter var ordförande i CapSek 2019-mars 2021, varav arbetande ordförande 2020- mars 2021.