fbpx

Ett team med erfarenhet av värdeskapande investeringar

Ledning

Henrik Jerner
Henrik jerner, vd

Närmare 20 års erfarenhet av direktinvesteringar i bolag, främst bolag i uppstarts- och tillväxtfas, varav 13 år på Sjätte AP-fonden. Henrik har erfarenhet av sourcing, ägarstyrning, styrelsearbete, finansieringprocesser och har jobbat nära bolagens ledningsgrupper. Henrik har även bakgrund inom Treasury-verksamhet, ekonomistyrning och projektledning, både nationellt och internationellt. Styrelseerfarenhet inkluderar bland annat Apotea. Henrik har en ekonomie magisterexampen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Född 1968. Anställningsår 2020. Innehav: 86 459 stamaktier, 14 700 preferensaktier, 400 000 teckningsoptioner serie 2022/2026:1

Göran 200 200 sv
Göran Carlson, Investment Manager

Göran representerar CapSek i Region Norr med placering i Piteå. Göran har framgångsrikt drivit ängelinvestment-bolaget Carlson Invest i över 20 år med investeringar i Sverige, Hong Kong, Spanien, Tjeckien och USA, främst inom tech. Den verksamheten har han under senaste åren kombinerat med arbete på den norrländska inkubatorn Arctic Business samt på European Space Agencys rymdinkubator. Född 1971. Anställningsår 2023. Innhav: 1 016 794 stamaktier och 360 000 teckningsoptioner serie 2022/2026:1

Robin Komulainen
Robin Komulainen, CFO

Robin har 10 års erfarenhet inom redovisning och värdering i flertalet branscher och har drivit en redovisningsbyrå under de senaste åren. Tidigare konsultuppdrag som CFO hos olika företag och in-house CFO hos AIFM Group. Auktoriserad redovisningskonsult. Styrelseledamot i Slottsallén Holding AB och RK Förvaltning AB och ytterligare uppdrag som suppleant. Robin har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö.

Styrelse

Bertil 2
Bertil Fredriksson, Styrelseordförande

Bertil har över 30 års erfarenhet av styrelsearbete i privata bolag som professionell styrelseordförande i såväl noterade som onoterade bolag från olika branscher, stor erfarenhet av
strategiarbete i bolag, M&A-projekt och finansieringsfrågor. Han har tidigare arbetat operativt i SEB och som VD för några bolag. Bertil är idag styrelseordförande i Tylöprint AB, Styrelseresurs AB och Bf Rosen 17. Bertil är ekonom från Göteborgs universitet och stationerad i Stockholm. Född 1946. Styrelseordförande sedan 2022. Innehav: 93 344 stamaktier, 67 800 preferensaktier.

Peter Wendel
PETER WENDEL, SENIOR ADVISOR

Peter har lång erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Peter har mer än 30 års erfarenhet att utveckla bolag i roller som innovatör, entreprenör, anställd VD och grundare. Vidare har Peter Wendel coachat och givit rådgivning till ett stort antal bolag i ett både tidigt utvecklingsskede och under scale-up fas. Peter var ordförande i CapSek 2019-mars 2021, varav arbetande ordförande 2020- mars 2021.

Anders Lundkvist
Anders Lundkvist, styrelseledamot

Anders har en bred bakgrund, från forskning, som entreprenör, styrelsearbete samt politiker. Erfarenhet inkluderar bland annat som VD och delägare av IT-företaget Arctic Group. Anders har även erfarenhet från europeisk forskning inom IT och telekom, som verksamhetschef för Center för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet. Under fem år var han också kommunalråd i Piteå. Anders är civilingenjör inom datateknik från Chalmers och stationerad i Piteå. Född 1957. Styrelseledamot sedan 2023. Innehav: 50 000 stamaktier i CapSek.

Hanna Moisander, styrelseledamot

Hanna har en bakgrund som entreprenör, investerare och verksamhetskonsult. Hanna driver idag Tech Innovationsbyrån Hedy Tech, styrelseutbildnings-programmet deb och uppstarten av Impact-fonden Maya Impact. Med lång styrelseerfarenhet och som verksamhetskonsult har hon hjälpt flertalet bolag nå tillväxt, effektivisera och lett team inom olika branscher. Hennes expertis ligger i identifiering av tillväxtmotorer, strategiarbete, ledarskap, bygga team och kapitalresning för entreprenörsresan. Född 1989. Styrelseledamot sedan 2022. Innehav: 37 000 preferensaktier i CapSek.

Lennart Bergström
Lennart bergström, styrelseledamot

Lennart har lång erfarenhet från näringslivet, bland annat som CFO. Lennart var med om att driva upp Boule Diagnostics som sedermera börsnoterades. Medgrundare i Carmel Pharma AB som förvärvades av Becton Dickinson Inc, där Carmel Pharma vid tidpunkten för förvärvet hade 200 anställda och omsatte 400 MSEK. Numera engagerad i fastighetsprojekt samt investerar i entreprenörsledda företag. Lennart har en ekonomutbildning från Lunds Universitet. Född 1947. Styrelseledamot sedan 2019. Innehav: 1 354 443 stamaktier och 20 000 preferensaktier (privat samt genom bolag).