Om oss

Om Northern Capsek Ventures

Om oss

CapSek

Northern CapSek Ventures är baserat i Göteborg. 2018 gjorde vi våra första investeringar i portföljbolag. Vi investerar i bolag när affärsmodellen är bevisad och bolag tar in expansionskapital i en A-runda. Vårt mål är att minska risken i investeringarna genom en diversifierad portföljsammansättning samt genom att investera i bolag som genomgått en gallringsprocess. Vårt nätverk och samarbetspartners möjliggör en slimmad och kostnadseffektiv organisation. 

Läs mer och följ oss på sociala medier

Vårt Team

Henrik Jerner web
Henrik jerner, vd

Mer än 15 års erfarenhet av direktinvesteringar i bolag, främst bolag i uppstarts- och tillväxtfas, varav 13 år på Sjätte AP-fonden. Henrik har erfarenhet av sourcing, ägarstyrning, styrelsearbete, finansieringprocesser och har jobbat nära bolagens ledningsgrupper. Henrik har även bakgrund inom Treasury-verksamhet, ekonomistyrning och projektledning, både nationellt och internationellt. Styrelseerfarenhet inkluderar bland annat Apotea. Henrik har en ekonomie magisterexampen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Peter.jpg
Peter wendel, styrelseordförande

Lång och gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Totalt har Peter mer än 25 års erfarenhet av företag i startup-skedet av utvecklingen. Erfarenheten inkluderar roller som innovatör, entreprenör, styrelsearbete, anställd VD och grundare. Peter har även erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag, bland annat som styrelseordförande i Hoodin och AppSpotr. Peter har utbildning i Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Lennart Bergström web
Lennart bergström, styrelseledamot

Lennart har lång erfarenhet från näringslivet, bland annat som CFO. Lennart var med om att driva upp Boule Diagnostics som sedermera börsnoterades. Medgrundare i Carmel Pharma AB som förvärvades av Becton Dickinson Inc, där Carmel Pharma vid tidpunkten för förvärvet hade 200 anställda och omsatte 400 MSEK. Numera engagerad i fastighetsprojekt samt investerar i entreprenörsledda företag. Lennart har en ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Cecilia Hollerup web
Cecilia hollerup, styrelseledamot

Cecilia har en bakgrund inom juridik, med lång erfarenhet från bland annat Handelsbanken. Cecilia arbetar med regelefterlevnad för finansiella företag i konsultföretaget Transcendent Group AB. Cecilia har gedigen erfarenhet  styrelsearbete. Hon har varit verksam i styrelser inom en rad olika branscher, bland annat som styrelseledamot i Idogen AB,, styrelseordförande samt ledamot i Aino Health AB samt innehavt styrelseposter i flera finansiella företag. Cecilia har en juristexamen från Lunds Universitet samt en masterexamen inom immaterialrätt från Malmö̈ Högskola.

Göran Wolff web
Göran Wolff, styrelseledamot och CFO

Göran är även VD för Misen Energy AB Göran Wolf har över 35 års erfarenhet av företagsledning inom industrisektorn. Han har haft en rad uppdrag som ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, senast Geveko, som tidigare var noterat på NASDAQ OMX småbolagslista. Göran har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.