fbpx

.

Northern CapSek Ventures

Noterad techinvesterare med unik exponering mot nordiska techbolag

De skalfördelar som uppstår när analoga problemlösningar digitaliseras är en kraftig förändringsprocess där affärsmodeller och förväntade kassaflöden ställs på ända. Att investera i tech-bolagen som driver den här utvecklingen och att därmed få ta del av deras resa är få förunnat. Genom CapSek vill vi att du som investerare ska vara med och ta del av denna revolution. Merparten av våra innehav är onoterade techbolag så genom att vara aktieägare i CapSek kan du ta del av det svenska IT-undret.

Portföljen består idag av 10 bolag i scale-up fas

  • De 10 bolagen i scale-up fas är Appspotr (noterat), Arkimera, Bricknode (noterat), E-Go, Hoodin (noterat), Itatake, Klash, Noda, PubQ och Zesec (noterat). I portföljen ingår också AI Medical, Talkamatic och Validicity, dessa tre bolag är i “pre-revenue” fas och har ingen omsättning än. Tölve avyttrades under första kvartalet 2023 och är inte med i statistiken.
  • Tillväxten av nettoomsättning i portföljen är beräknad genom att alla bolag väger lika, dvs det är inte volymvägt. För de bolag som har initiala intäkter kan tillväxten i nettoomsättning bli extremt hög (flera hundra procent) och för dessa bolag beräknas tillväxttakten till maximalt 100% för att inte statistiken ska bli missvisande.

Erfarna investerare som utvecklar morgondagens techstjärnor

Vi är ett investmentbolag, baserat i Göteborg samt med kontor i Piteå, som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller och som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Vi är långsiktiga och engagerade ägare med ett team som har lång erfarenhet av att investera i tillväxtbolag.

Som riskkapitalbolag bidrar vi med kapital, strategiarbete och inspirerar till förändring och vill vara en katalysator för våra portföljbolags expansion och värdetillväxt. Vi är en aktiv ägare som arbetar nära bolagen och samtidigt värnar vi om bolagens självständighet och entreprenörsanda.

Hållbarhet är en avgörande fråga till om CapSek engagerar sig i bolag eller ej. Vid utvärdering av nya investeringar ska målbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Aktien noterades på NGM Nordic SME i juli 2020, kortnamn CAPS.

Fokus på underskattad nisch

Vi investerar i tillväxtbolag när affärsmodellen är bevisad och bolaget tar in expansionskapital på 10-30 mkr, en så kallad A-runda. Vi har en förkärlek för bolag vars drivkraft är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). Vi investerar i både onoterade och noterade bolag.

Nätverksbaserad modell för värdeskapande

Vi investerar genom att investera kontant i målbolagens nyemissioner samt genom att förvärva aktier i målbolag från befintliga ägare genom att betala med CapSek-aktier, en s.k. apportemission. Investeringsmodellen innebär fördelar för både befintliga ägare i målbolag, för målbolaget och för CapSek. Genom vårt stora nätverk samt samarbeten med etablerade investerare i tidig fas har vi en unik och kostnadseffektiv process för att hitta intressanta bolag.

Innehav

Vi bygger upp investeringsportföljen. Vi har en portfölj på 13 bolag. Målet är att på sikt ha en portfölj bestående av 20-25 portföljbolag, där merparten är onoterade bolag.

Team

Team med stort nätverk och samarbetspartners. Genom nära samarbeten med andra investeringsaktörer hittar vi kvalitetssäkrade techbolag att investera i.

Aktien

CapSek är ett publikt aktiebolag, noterat på NGM Nordic SME sedan juli 2020. Genom att vara aktieägare i CapSek kan man ta del av det svenska IT-undret.

Mer om capsek

Är du intresserad av att veta mer om CapSek och våra portföljbolag?

Fyll i namn och e-post så kontaktar vi dig

Investor Relations

Under Investor Relations hittar du samlad regulatorisk och finansiell information om CapSek

Senaste press

Vill du veta mer om hur Capsek kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Vi samarbetar med investerare som vet hur man utvecklar tillväxtbolag. Vi vill gärna komma i kontakt med duktiga bolagsutvecklare och nya spännande tillväxtbolag.