fbpx

Tillväxtbolag finns överallt – vi letar där andra inte letar

CapSek är ett annorlunda riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför storstadsregionerna.

Delta i våra utbildningar

Vi anordnar en affärsängelsutbildning 26-27 mars

.

Vilka är de mest intressanta techbolagen utanför Stockholm?

Som en naturlig följd av vår etablering med ett kontor i Region Norr, för att ta del av den enorma potential som just nu bubblar upp där, har vi nu också valt att ta fram en rapport med de 50 enligt oss mest intressanta techbolagen utanför Stockholmregionen, 25 i Region Norr och 25 i södra Sverige. 

Senaste press

2024

2024-02-29 09:34 CapSek fullföljer investering i PubQ – ökar sitt ägande till 14 procent. News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I linje med det avtal som ingicks i februari 2024 fullföljer Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) nu förvärvet...
2024-02-21 08:30 Delårsrapport 1 oktober - 31 december 2023 och bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2023. News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under fjärde kvartalet...

Nätverk, erfarenhet och engagemang

Med ett stort nätverk av lokala affärsänglar, lokala institutioner, specialistkompetenser, industrikontakter och rådgivare investerar CapSek i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller, som har potential att etablera sig internationellt i större skala.

Vi fokuserar på Sveriges tillväxtregioner utanför Stockholm, med kontor i Göteborg och Piteå. Den lokala förankringen möjliggör ett nära arbete med portföljbolagen med stort personligt engagemang, samtidigt som vi värnar om bolagens självständighet och entreprenörsanda.

Med vår långa erfarenhet, djupa kompetens och vårt breda nätverk vill vi vara en katalysator för expansion och värdetillväxt.

Hållbarhet är en central fråga i alla våra engagemang. Vid utvärdering av nya investeringar ska målbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Aktien noterades på NGM Nordic SME i juli 2020, kortnamn CAPS.

 

Fokus på underskattad nisch

Vi investerar i tillväxtbolag i fasen där startup övergår i scaleup. Det innebär att affärsmodellen är bevisad och bolaget tar in expansionskapital på 10-30 mkr, en så kallad A-runda. Ett genomgående tema i våra investeringar är bolag som drivs av digitaliseringen av samhället, framförallt inom verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). .

Innehav

Dagens portfölj består av 13 bolag, varav fyra noterade och sju onoterade. Målet är att på sikt nå 20-25 portföljbolag från Sveriges tillväxtregioner, där merparten är onoterade bolag.

Vi är CapSek

Genom vårt stora nätverk och våra nära samarbetspartners runt om hela landet hittar vi högkvalitativa och kvalitetssäkrade techbolag att investera i.

Aktien

CapSek erbjuder investerare en möjlighet att vara med på resan när Sveriges nya techjättar växer fram. Vi är ett publikt aktiebolag och har varit noterade på NGM Nordic SME sedan juli 2020 under kortnamnet CAPS.

Mer om capsek

Är du intresserad av att veta mer om CapSek och våra portföljbolag?

Fyll i namn och e-post så kontaktar vi dig

Investor Relations

Under Investor Relations hittar du samlad regulatorisk och finansiell information om CapSek