Northern CapSek Ventures

Vi investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller

De skalfördelar som uppstår när analoga problemlösningar digitaliseras är en kraftig förändringsprocess där affärsmodeller och förväntade kassaflöden ställs på ända. Att investera i tech-bolagen som driver den här utvecklingen och att därmed få ta del av deras resa är få förunnat. Genom Northern CapSek Ventures vill vi att du som investerare ska vara med och ta del av denna revolution. 

Om oss

Vi är ett investmentbolag, baserat i Göteborg, som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller och som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Vi är långsiktiga och engagerade ägare med ett team som har lång erfarenhet av att investera i tillväxtbolag.

Vi bidrar med kapital, strategiarbete och inspirerar till förändring och vill vara en katalysator för våra bolagens expansion och värdetillväxt. Vi är en aktiv ägare som arbetar nära bolagen och samtidigt värnar vi om bolagens självständighet och entreprenörsanda.

Aktien noterades på NGM Nordic SME i juli 2020, kortnamn CAPS.

Vår strategi

Vi investerar i tillväxtbolag när affärsmodellen är bevisad och bolaget tar in expansionskapital på 10-30 mkr, en så kallad A-runda. Vi har en förkärlek för bolag vars drivkraft är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). Vi investerar i både onoterade och noterade bolag.

Vår investeringsmodell

Vi investerar genom att investera kontant i målbolagens nyemissioner samt genom att förvärva aktier i målbolag från befintliga ägare genom att betala med CapSek-aktier, en s.k. apportemission. Investeringsmodellen innebär fördelar för både befintliga ägare i målbolag, för målbolaget och för CapSek. Genom vårt stora nätverk samt samarbeten med etablerade investerare i tidig fas har vi en unik och kostnadseffektiv process för att hitta intressanta bolag.

Innehav

Vi bygger upp investeringsportföljen

Team

Team med stort nätverk och samarbetspartners

Aktien

CapSek är ett publikt aktiebolag

Mer om capsek

Är du intresserad av att veta mer om CapSek?

Fyll i namn och e-post så kontaktar vi dig

Investor Relations

Under Investor Relations hittar du samlad regulatorisk och finansiell information om CapSek

Senaste press

Vill du veta mer om hur Capsek kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Vi samarbetar med investerare som vet hur man utvecklar tillväxtbolag. Vi vill gärna komma i kontakt med duktiga bolagsutvecklare och nya spännande tillväxtbolag.