Vår portfölj - Morgondagens techstjärnor

Som investmentbolag minskar vi risken i investeringarna genom att sträva efter en diversifierad portföljsammansättning samt genom att investera i bolag som har bevisat sin affärsmodell. Vårt mål är att bygga upp en portfölj bestående av 20-25 portföljbolag. Vi investerar i onoterade och noterade bolag, vid första investeringstillfället är bolagen onoterade.

Befintlig portfölj består av SaaS-bolag verksamma inom energieffektivisering, informationsanalys, automatisering av datainsamling, app-publicering, betalningssystem, gaming, finanssystem och CRM-system – samtliga är områden som står inför stora förändringar genom digitaliseringen av samhället. Bolagen vi investerar i är i en snabb tillväxtfas och det händer mycket i och kring dem.

Bricknode

Bricknode erbjuder en molnbaserad mjukvaruplattform för företag i finansbranschen som vill erbjuda sina kunder digitala tjänster. Plattformen fungerar som ett operativsystem som man kan koppla olika applikationer till, ett exempel är Bricknode Broker för värdepappershandel. Kunder kan även lägga på egna funktioner såsom inlåning, utlåning och fondadministration. Bricknode är noterat på First North. CapSek gjorde sin första investering 2021. CapSek äger ca 2% i bolaget.

Noda Intelligent Systems

NODA Intelligent Systems utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med ett fokus mot termiska system såsom fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi. Kunderna består idag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. CapSek gjorde sin första investering 2021. CapSek äger ca 7% i bolaget.

Arkimera Robotics

Arkimera Robotis självinlärningsalgoritm möjliggör att automatisera datainmatning från digitala dokument. Algoritmen kräver mycket lite data för att lära sig hur en användare vill plocka ut information. Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till SME-företag. CapSek gjorde sin första investering 2020. CapSek äger ca 6% i bolaget.
Itatake-logo-1000x1000

Itatake

Itatake är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar och marknadsför innovativa ”casual” och ”hyper-casual”-spel i mobila plattformar. Itatake har lanserat ett flertal spel där Gumslinger och Rest in Pieces är de mest framgångsrika spelen hittills. Intäktsmodellen är en kombination av köp i appar och annonser. Hela spelkatalogen har hittills genererat upp mot 10 miljoner nedladdningar. CapSek gjorde sin första investering 2021. CapSek äger ca 1% i bolaget.

Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform som möjliggör utveckling och publicering av professionella appar. Verktyget används av återförsäljare och partners som genom Appspotr plattformen effektivt kan skräddarsy appar åt företag och organisationer. Version 3.0 av plattformen är nu lanserad. Appspotr är noterat på First North. CapSek investerade första gången 2018. CapSek äger ca 7% i bolaget.

PubQ

PubQ erbjuder ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar digitalt, oavsett om de beställer take away eller sitter i restaurangen. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. CapSek gjorde sin första investering 2020. CapSek äger ca 9% i bolaget.

Hoodin 

Hoodins plattform möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer som annars inte är möjlig i dagens mångfacetterade mediesamhälle. Hoodins molnbaserade SaaS-plattform automatiserar hela processen från bevakning och hantering av digitalt innehåll från ett stort antal datakällor, såsom  databaser, hemsidor, sociala medier. Hoodin är noterat på Spotlight. CapSek investerade första gången 2018. CapSek äger ca 8% i bolaget.

glase-logo

Glase Fintech

Glase är ett mjukvaruföretag som under 2017 förvärvade rättigheterna till en mobil betalningstjänst. Tjänsten gör det möjligt för alla med en smartphone att betala i butik, antingen kontaktlöst eller med QR-koder. Tekniken samt dotterbolag såldes under 2019 till en norsk aktör. CapSek investerade första gången 2018. CapSek äger ca 4% i bolaget.

Tölve

Tölve erbjuder kundföretag en CRM-modul som effektiviserar prospektering i säljprocessen. Modulen består av en machine learning logaritm som med utgångspunkt i de parametrar som matas in i mjukvaran genererar en rekommendationslista med intressanta kunder. Mjukvaran har utvecklats i samarbete med bland annat Bisnode. CapSek gjorde sin första investering 2021. CapSek äger ca 2% i bolaget.  

Appspotr

Appspotr utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på low code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Försäljning sker dels genom direktförsäljning till organisationer som levererar appar till sina kunder internt eller externt, dels genom integrationer och samarbeten med systemleverantörer och dels genom partnerförsäljning till partners på en viss marknad eller inom en viss branschvertikal. I Appspotr koncernen ingår Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr för att bygga upp återförsäljaraffären.

Fenomenet med plattformar för apputveckling utan programmeringskunskaper kallas för low code, och efterfrågan på low code-lösningar växer kraftigt. Enligt en undersökning från Research and Markets väntas marknaden för low code-verktyg växa med 31% per år under 2019-2030 och då uppgå till 187 miljarder USD.

Appspotr har under 2020 utvecklats med att etablera nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning.

Läs intervju med VD Patric Bottne, daterad 18 januari 2021, här https://capsek.se/appspotrs-vision-att-ta-globala-ledartrojan-pa-den-boomande-low-code-marknaden/

 • Segment: SaaS/Low Code
 • VD: Patric Bottne
 • Styrelseordförande: Peter Wendel
 • Omsättning 2020: 7040 TSEK
 • Rörelseresultat 2020: -17745 TSEK
 • CapSeks första investering: 2018
 • CapSeks ägarandel: ca 7%
 • Bolagets hemsida: https://www.appspotr.com/

Noda Intelligent Systems

Noda Intelligent Systems är ett mjukvarubolag inom energieffektivisering, främst fjärrvärme i dagsläget. Noda använder AI och maskininlärning för att aktivt styra värmecentraler och därmed spara energi. Styrningen gör att effektbehovet i fastigheter kan koordineras ur ett nätperspektiv. Samma teknik används för att förbättra energianvändningen i enskilda fastigheter.

Nästan hälften av all energi i Europa används till uppvärmning, av detta är ca 15 % fjärrvärme. Totalt beräknas den europeiska fjärrvärmemarknaden uppgå till €150 miljarder 2024. Den globala energibranschen beräknas öka investeringar i energieffektiviserande åtgärder från €110 miljarder 2014 årligen till mer än €500 miljarder 2035.

Energisektorn förändras av digitalisering, där digitaliseringen möjliggör en övergång till ett hållbart samhälle och att skapa affärsvärde på en alltmer konkurrenskraftig marknad. Marknaden har hittills fokuserat på att bygga digitala verktygslådor och infrastrukturer. Många av dessa verktygslådor saknar dock datadrivna lösningar för att på ett korrekt sätt utnyttja digitaliseringens potential, lösningar som använder data för att skapa information och kunskap – lösningar som Noda tillhandahåller.

Nodas målgrupp är energibolag, energioperatörer samt fastighetsbolag. 15-20 stora aktörer dominerar den europeiska marknaden, där franska paneuropeiska energioperatörer är störst.

Läs intervju med VD Christian Johansson, daterad 23 augusti 2021, här

 • Segment: Saas/Machine Learning
 • VD: Christian Johansson
 • Styrelseledamot: Christian Johansson
 • Omsättning: 2020: 8311 TSEK
 • Rörelseresultat 2020: 256 TSEK
 • CapSeks första investering: 2021
 • CapSeks ägarandel: ca 7%
 • Bolagets hemsida: https://noda.se/

Itatake

Itatake är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar och marknadsför innovativa ”casual” och ”hyper-casual”-spel i mobila plattformar, främst iOS och Android. Genom att kontinuerligt lansera nya spel och nå ut till nya plattformar bygger Itatake en portfölj av spel. Itatake har hittills lanserat nio olika spel där Gumslinger och Rest in Pieces är de mest framgångsrika spelen hittills. Gumslinger blev nyligen nominerat till Mobile Game of the Year av Pocket Gamer Awards. Gumslinger lanserades i april 2020 och har fått fem miljoner nedladdningar. Gumslinger blev också nyligen nominerat till Mobile Game of the Year av Pocket Gamer Awards. Intäktsmodellen är en kombination av köp i spelen (”in-app-purchases”) och annonser. Hela spelkatalogen har hittills genererat upp mot 10 miljoner nedladdningar.  Nedladdningar sker främst genom App Store och Google Play. Itatake jobbar på en global marknad, där många användare återfinns i Nordamerika och Asien.

Mobilspelsmarknaden fortsätter växa explosionsartat. Datorspel/gaming är världens största underhållningsindustri. 2020 finns det globalt 2,8 miljarder spelare som årligen spenderar 175 miljarder dollar, tillväxt med cirka 20% jämfört med 2019. Mobila spel står för största delen av marknaden. Med en tillväxt på 29% 2020 uppgick värdet till hela 75 miljarder dollar enbart för marknaden för mobilspel till smartphones, enligt analysfirman Newzoo. Nischen casual games uppskattas växa än snabbare, med 45% per år

Itatake jobbar på en global marknad där fokus i marknadsföringen just nu ligger på de viktiga länderna USA och Sydkorea. Under 2021 kommer Itatake tillsammans med en kinesisk samarbetspartner även att lansera sina spel i Kina. I framtidsplanerna ingår även att komplettera appspelen med versioner för den populära spelkonsolen Nintendo Switch.

Läs intervju med VD Thomas Wedin, daterad 17 mars 2021, här https://capsek.se/capseks-itatake-vaxlar-upp-pa-glodhet-mobilspelsmarknad/

 • Segment: Gaming
 • VD: Thomas Wedin
 • Styrelseordförande: Kristina Fahl
 • Omsättning 2018/2019: 681 TSEK
 • Rörelseresultat 2018/2019: -1981 TSEK
 • CapSeks första investering: 2021
 • CapSeks ägarandel: ca 1%
 • Bolagets hemsida: http://itatake.com/

Arkimera Robotics

Arkimera Robotics har tagit fram en självinlärningsalgoritm som kan nyttjas i olika mjukvaruapplikationer för att automatisera datainmatning från digitala dokument. Algoritmen kräver mycket lite data för att lära sig hur en användare vill plocka ut information från ett inkommande underlag. Den bidrar också till att lösa de utmaningar som förknippas med maskininlärningsmodeller som är byggda i ramverk från exempelvis Google, Amazon och Microsoft. Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till små och medelstora företag. På Arkimeras pilotmarknad (Sverige) utgör AzoraOne ryggraden i senaste generationens automatiseringstjänster hos programvaruleverantörer som exempelvis Björn Lundén, Briljant Ekonomisystem och Hogia. Dessa erbjuder i sin tur Arkimeras lösning antingen som integrerad white label-lösning eller som stand alone-tjänst.

Förutom att Arkimeras algoritm kräver väldigt lite data för att lära sig hur data ska plockas ut och återges från olika underlag, så löser den flera andra viktiga problem förknippade med lösningar baserade på techbolags ramverk vad gäller exempelvis underhåll, dokumenttyper och anpassning till olika användare. Tillväxtkapitalet bolaget erhöll under 2020 möjliggör en ökad satsning på att växa med nya och befintliga partners i Norden och övriga Europa.

Den globala marknaden för Machine Learning förväntas växa kraftigt, mycket på grund av framsteg inom djupinlärning. Enligt en rapport från Fortune Business Insights var  marknaden för Machine Learning värd 8,4 miljarder USD 2019 och förväntas växa med 39,2% CAGR för att nå 117 miljarder USD i slutet av 2027.

Tidningen Breakit publicerade i mars 2021 en topplista med lovande, svenska techbolag. Listan hade rubriken ”Sveriges mest lovande doldisbolag – bortglömda, undervärderade och redo att ta över”. Bland de 30 utvalda framtidsbolagen fanns Arkimera med. De 30 bolag som lyckades ta sig in på topplistan delades in i fem olika kategorier. Arkimera omnämndes lite extra inom kategorin SaaS-bolag för att man ”lyckats affärsutveckla kring Machine Learning på ett mycket intressant sätt”.

Läs intervju med VD Kenny Håkansson, daterad 10 december 2020, här https://capsek.se/arkimera-robotics-satsar-pa-utrullning-2021/

 • Segment: SaaS/Machine Learning
 • VD: Kenny Håkansson
 • Styrelseordförande: Ulrik Brandén
 • Omsättning 2018/2019: 700 TSEK
 • Rörelseresultat 2018/2019: -1341 TSEK
 • CapSeks första investering: 2020
 • CapSeks ägarandel: ca 6%
 • Arkimeras produkt AzoraOne: https://azoraone.arkimera.se/
 • Bolagets hemsida: https://arkimera.se/

Hoodin

Hoodin utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Lösningen bygger på en kombination av handpåläggning och tolkning. Dels konsulterar Hoodin industriexperter för respektive sektor som förstår branschfrågor om regelverk och teknik samt förstår vad som behövs för att lösa ett specifikt problem. Dels läser systemet kontinuerligt av vad användarna gör i bolagets program. Strategin är att expandera branschvis. Det som särskiljer Hoodins tjänst från andra aktörer på marknaden är att bevakningen görs med särskilt industri- och behovsanpassade inställningar, medan andra liknande tjänster baserar bevakningen på hur Google, eller andra liknande tjänster indexerar dessa som nyhetskällor.

Enligt Fortune Business Insights var den globala marknaden för Media Monitoring Tools värd 2,5 miljarder USD 2019 och förväntas växa med 13% CAGR för att nå 6,5 miljarder USD 2027.

Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens.

Hoodin har under 2020 utvecklat sin partnerstrategi till att inkludera fler olika sorters partners samt ingått avtal med partners på nya geografiska marknader som visar att bolaget verkligen har potential att skala upp sin affär globalt. Drivande är också nya regelverk inom exempelvis Medtech som gör Hoodins erbjudande än mer attraktivt. Drivet av ständigt striktare regelverk siktar Hoodin på att ta ledarplatsen för automatiserad innehållsbevakning och siktar på att på sikt ha både specialiserade lösningar för många olika branscher samt en app för privatpersoner.

Läs intervju med VD Marcus Emne, daterad 2 februari 2021, här https://capsek.se/hoodins-autobevakning-vinnare-pa-regleringsvagen/

 • Segment: SaaS/Media Monitoring
 • VD: Marcus Emne
 • Styrelseordförande: Peter Wendel
 • Omsättning 2020: 885 TSEK
 • Rörelseresultat 2020:  -8147 TSEK
 • CapSeks första investering: 2018
 • CapSeks ägarandel: ca 8%
 • Bolagets hemsida: https://www.hoodin.com/

PubQ

PubQ:s affärsidé kan beskrivas som ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen (även kaféer och kiosker). PubQ erbjuder en white label-app där restaurangens varumärke exponeras. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar helt digitalt, oavsett om de beställer take away eller äter i restaurangen. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. Kunden ansvarar för marknadsföring och systemet integrerar med restaurangernas bokföringssystem och befintliga kassasystem. Appen vänder sig restauranger som vill undvika att gå samma väg som hotellmarknaden gjort, där dominerande bokningsmotorer helt tagit över den digitala relationen med kunden. För många krögare blir PubQ:s app ett enkelt sätt att öka sin digitala närvaro.

SaaS-modellen har vuxit kraftigt de senaste tio åren och The Business Research Company uppskattar att den globala marknaden är värd 226 miljarder dollar 2020 och förväntas visa en tillväxt på 14 procent per år (CAGR) fram till 2023.

PubQ tar en uppstartsavgift för att branda appen efter kundens profil och därefter en transaktionsbaserad avgift som ligger under marknadsplatsernas avgifter. Därtill gör PubQ även specifika integrationer och andra kringtjänster som genererar intäkter.

PubQ befinner sig i en expansiv fas kompletterar plattformen med planerad och utökad funktionalitet. Bolaget började rulla ut sin tjänst under 2019 och landade på omkring 100 restauranger som kunder vid årsskiftet 2020/2021. Under hösten 2020 tecknade PubQ ett avtal med en stor global restaurangkedja och under 2021 pågår implementering av PubQ:s lösning hos kedjans restauranger i Sverige, Norge och Danmark. Målet är att PubQ:s appar före utgången av 2022 ska vara i drift hos en majoritet av kedjans drygt 1700 restauranger i Norden.

Läs intervju med VD Henrik Walldén, daterad 5 januari 2021, här https://capsek.se/capseks-portfoljbolag-pubq-ingar-ramavtal/

 • Segment: SaaS/Fintech
 • VD: Henrik Walldén
 • Styrelseordförande: Peter Wendel
 • Omsättning 2019: 379 TSEK
 • Rörelseresultat 2019:  -277 TSEK
 • CapSeks första investering: 2020
 • CapSeks ägarandel: ca 9%
 • Bolagets hemsida: https://pubq.se/

Tölve

Tölve erbjuder kundföretag en Customer Relationship Management (CRM)-modul som effektiviserar prospektering i säljprocessen. Modulen består av en machine learning logaritm som med utgångspunkt i de parametrar som matas in i mjukvaran genererar en rekommendationslista med intressanta kunder. Mjukvaran har utvecklats i samarbete med Bisnode. Systemet filtrerar fram företag att kontakta och generar kampanjutskick. Rekommendationslistorna visar bland annat även kontaktpersoner hos de potentiella kunderna.  Genom att kontinuerligt samla in data om säljresultat med mera får användare av mjukvaran en ständigt förbättrade feedback i form av förfinade listor. Eftersom många säljare i dag letar nya kunder ”manuellt” är Tölves modul ett verktyg som hjälper dem att spara tid och arbeta effektivare. Bland Tölves kunder finns bland andra de samägda bemanningsbolagen Poolia och Uniflex.

CRM-system är en av världens största mjukvarumarknader och marknaden förväntas växa med 8% per år fram till 2025. CRM-anpassning är hög, 91% av bolag med mer än 11 anställda använder CRM-mjukvara. Majoriteten av CRM-system avser försäljningshantering. Analysfirman Gartner spår att algoritmstyrd försäljning och prediktiv analys är särskilt framväxande tekniker.

Läs intervju med VD Azra Rahmanovic, daterad 24 mars 2021, här https://capsek.se/capseks-tolve-satsar-pa-norden-och-benelux-inom-fem-ar/

 • Segment: SaaS/CRM-system
 • VD: Azra Rahmanovic
 • Styrelseordförande: Kjell Hasslert
 • Omsättning 2019: 604 TSEK
 • Rörelseresultat 2019:  -2005 TSEK
 • CapSeks första investering: 2021
 • CapSeks ägarandel: ca 2%
 • Bolagets hemsida: https://tolve.se/ 

Glase Fintech är ett mjukvaruföretag som under 2017 förvärvade rättigheterna till en mobil betalningstjänst. Tjänsten gör det möjligt för alla med en smartphone att betala i butik, antingen kontaktlöst eller med QR-koder. Vidare kan användare överföra pengar utan kostnad, spara sina kvitton digitalt och spara pengar genom att dra nytta av erbjudanden och kampanjer direkt kopplade till appen. Under 2019 såldes teknik och dotterbolag till en norsk aktör. Transaktionen innebar ett traditionellt upplägg med en summa som erlades up-front samt en tilläggsköpeskilling som aktiveras i funktion av kundreaktivering över tid.

 • Segment: SaaS/Fintech
 • VD: Peter Fredell
 • Styrelseledamot: Peter Fredell
 • Omsättning 2019: 0 TSEK
 • Rörelseresultat 2019:  -4047 TSEK
 • CapSeks första investering: 2018
 • CapSeks ägarandel: ca 4%

Vi är intresserade av nya spännande tillväxtbolag

Vi har en förkärlek för techbolag verksamma inom Software as a Service, Internet of Things, Gaming och Artificiell Intelligens.