fbpx

Fortsatt tillväxt i Region Syd med siktet inställt på snabbväxande Region Norr

Northern CapSek Ventures (”CapSek”) rapport för det första kvartalet visade en stabil tillväxt för den befintliga portföljen av 13 svenska techbolag, som i ett fall resulterat i ett uppköpsbud från en utländsk industriell köpare. Samtidigt satsar CapSek med den nyliga etableringen i Region Norr för fånga möjligheterna som följer med de miljardsatsningar som görs i regionen. Det berättade vd Henrik Jerner vid en digital investerarpresentation efter Q1-rapporten.

Trots ett bistert finansiellt klimat har CapSek fortsatt investera, och vid utgången av Q1’23 hade totalt 48 MSEK investerats i 13 svenska techbolag. Höjdpunkten i kvartalet var etableringen i Region Norr, där bolaget med sin nye Investment Manager, den Piteåbaserade investeraren Göran Carlsson nu söker målbolag som gynnas av den våg av miljardinvesteringar som görs i regionen.

CapSek har identifierat ett betydande investeringsbehov inom områden som gruvnäring, rymdindustri, elektrifiering och energi. Samtidigt ser man flera mindre, entreprenörsledda bolag som ska vara med och digitalisera dessa näringsgrenar med innovativa lösningar.

  • Vi har kommit igång bra med satsningen i norra Sverige. Vår initiala pipeline på 30–40 bolag har nu trattats ned till ett tiotal där vi för en närmare dialog. Vi hoppas kunna presentera minst två investeringar under andra halvan av 2023, så det har verkligen gått snabbt, säger Göran Carlsson, Investment Manager på CapSek.

I regionen finns ett fungerande innovationssystem idag, men det saknas helt investerare som kan stötta bolag i den expansions- och scaleup-fas som CapSek fokuserar på. I samband med den kapitalanskaffning som genomfördes i första kvartalet tillkom också en grupp lokala investerare i Region Norr, som vill vara med och stötta bolag i regionen. Det här bekräftar också CapSeks tes om att CapSek fyller en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår.

Fortsatt stark utveckling för befintliga portföljen

Parallellt med den lyckade etableringen i Region Norr fortgår arbetet med den befintliga portföljen, där flera av de noterade bolagen har haft en positiv utveckling under kvartalet. Mest noterbart är uppköpsbudet av SaaS-bolaget Bricknode från norska Huddlestock, som skedde till en värdering på 107 MSEK, vilket motsvarade en premie på 166 procent jämfört med föregående stängningskurs, och en positiv resultateffekt för CapSek.

Även ett bolag som PubQ, som erbjuder ett digitalt kassasystem för restaurangbranschen har tagit stora kliv när de under kvartalet lanserat en automatisk onboardingprocess som väntas accelerera kundtillväxten.

  • Samtidigt kräver andra bolag, som NODA Intelligent Systems, lite mer fokus från vår sida. Men där ser vi ett riktigt starkt erbjudande med en egenutvecklad AI-lösning för att effektivisera överföringen av värme och kyla som ökar nyttjandegraden av energin, med nya stora affärer, inte minst i Tyskland, så det tror vi kommer bli väldigt bra, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Merparten av den befintliga portföljen består av bolag som fortsatt är i behov av externt kapital, där flera av innehaven har lyckats göra kapitalanskaffningar trots det rådande finansiella klimatet.

  • Vi fortsätter såklart med vår verksamhet i södra Sverige och ser med glädje på den fina utvecklingen i flera av våra innehav. Att inte minst de onoterade innehaven fortsätter klara av att genomföra lyckade kapitalanskaffningar ser vi som ett kvitto på att utvecklingen går enligt plan. Så vi befinner oss i ett spännande läge nu där vi både ser en fortsatt stark utveckling på befintliga innehav, och enorma möjligheter i Region Norr, säger Henrik Jerner.