fbpx

Ägare

Ägardata

Antalet aktier vid periodens slut, den 30 juni 2023, uppgick till 33 236 466 stycken och de 10 största ägarna var då enligt nedan (källa Holdings av Modular Finance).

Namn
Antal
Kapitalandel, %
Röstandel, %
Swedbank Försäkring
2 307 624
6,94
7,60
Avanza Pension
1 968 953
5,92
6,45
Lennart Bergström
1 371 041
4,13
4,43
Jonas Sjöberg
1 033 790
3,11
3,40
G Carlsson Company Invest AB
1 016 794
3,06
3,35
Skoogs Handels AB
990 099
2,98
3,26
Peter Wendel
825 189
2,48
2,72
Axator Energy AB
749 615
2,26
2,47
Jan Sjöblom
670 236
2,02
2,21
Övriga aktieägare
22 303 125
67,10
64,12
Totalt
33 236 466
100,00
100,00