fbpx

Hoodin AB: Nytt regelverk inom life science ger nya affärsmöjligheter för Hoodin

Hoodin AB: Nytt regelverk inom life science ger nya affärsmöjligheter för Hoodin

Som tidigare kommunicerats så har Hoodin som del i sin strategi att ta fram lösningar till branscher där ett regelverk kräver att företag i branschen bedriver bevakning av externt innehåll. Hoodin meddelar nu att man tar fram en lösning anpassade för regelverket IVDR (In Vitro Diagnostics Regulations), vilket kommer gälla för företag som tillverkar produkter för analys, provtagning eller testning inom hälsovården och life science.

Införandet av IVDR påminner mycket om de nya regelverk och det behov som hela Medtech-branschen står inför i och med förändringarna som träder i kraft den 26:e maj 2021. IVDR som regelverk kommer att gälla för den del av life science som kallas In Vitro Diagnostics, vilket är en stor bransch som enbart i Europa sysselsätter över 75 000 personer med en omsättning globalt under 2020 på mer än 90 miljarder US dollar. Hoodin beräknar att bolaget har en nytt segment av företag och en marknad som består av cirka 25 000 företag på den globala marknaden, där en stor del av dem berörs av IVDR och därmed har ett behov att effektivisera sin bevakning av extern digitalt innehåll.

"När en bransch påförs ett regelverk som innebär att företagen inom branschen får ett behov kring bevakning och inhämtning av extern information ska Hoodin alltid överväga att ta fram en anpassad lösning. Med en lösning för IDVR så är steget dessutom väldigt kort från det vi idag erbjuder Medtechföretag och behoven som uppstår i och med MDR.

För att förstå vad området In Vitro Diagnostics är så kan man tänka på Covid-19 och all testning som utförs runt om i världen. Vartenda test och allt förbrukningsmaterial som används är In vitro produkter. Med den tanken så tror jag de flesta förstår att detta är en stor och snabbt växande del av life science. Med en anpassad lösning adresserad för att bevaka eftermarknad, trender och teknik rörande produkter inom In Vitro så har Hoodin nu ytterligare ett mycket intressant datum att förhålla sig till då IVDR träder i kraft i maj månad 2022 och då tusentals företag behöver ha en process och ett verktyg redo för att få fortsätta sälja sina produkter inom EU. Intresse och efterfrågan för en lösning kring IVDR börjar vakna till liv och vi kommer därför att lansera en lösning under våren 2021." Marcus Emne, VD Hoodin.

Fakta om IVDR

I maj månad 2022 införs IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) där en del av regelverket innebär att företag måste bevaka och ta del av extern information avseende ny teknik, innovation och annan information som är i relation till den egna produkten. Regelverket gäller företag som tillverkar produkter som används för analys, provtagning eller testning för att identifiera eller förebygga sjukdom.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr.

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.