fbpx

Regulatoriska Pressmeddelanden

Här kan du läsa mer om våra regulatoriska pressmeddelanden. För att läsa alla nyheter eller alla pressmeddelanden följ länkarna nedan.

2024

2024-02-29 09:34 CapSek fullföljer investering i PubQ – ökar sitt ägande till 14 procent. News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I linje med det avtal som ingicks i februari 2024 fullföljer Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) nu förvärvet...
2024-02-21 08:30 Delårsrapport 1 oktober - 31 december 2023 och bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2023. News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under fjärde kvartalet...
2024-02-20 18:10 CapSek fullföljer investering i RockSigma – bolagets första investering i norra Sverige News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I linje med den avsiktsförklaring som tecknades i september 2023, fullföljer Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”)...
2024-02-07 17:52 CapSek ökar innehavet i PubQ med betalning genom nyemitterade CapSek-aktier News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) har avtalat om att förvärva aktier i portföljbolaget PubQ från en av PubQ:s befintliga...

2023

2023-12-20 13:00 Northern CapSek Ventures AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen av units News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS...
2023-12-19 19:16 Northern CapSek Ventures AB:s företrädesemission är registrerad och handel med BTU upphör News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS...
2023-12-15 16:41 Valberedning utsedd inför Northern CapSek Ventures årsstämma 2024 News Corporate Information Nomination Committee Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att valberedningens ledamöter inför CapSeks årsstämma...
2023-11-23 08:36 Delårsrapport 1 juli – 30 september 2023 Northern CapSek Ventures AB (publ) News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under tredje kvartalet 2023 ett negativt nettoresultat på...
2023-11-13 19:23 Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfall i företrädesemission News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS...
2023-11-01 08:33 Northern CapSek Ventures AB erhåller ytterligare teckningsförbindelser och upphandlar toppgaranti till företrädesemission News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS...

Få de senaste uppdateringarna

Fyll i namn och e-post i formuläret nedan så missar du inga nyheter.