fbpx

Fortsatt positiv utveckling i CapSeks portfölj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") publicerar marknadsbrev för oktober. Efter ett starkt 2020 och en bra vår 2021 har den positiva trenden i framförallt CapSeks onoterade bolag fortsatt under sommaren och hösten. Även de noterade bolagen har bjudit på positiva nyheter, även om aktiekurserna för dessa bolag har sjunkit. Efter den senaste investeringen i det nya portföljbolaget Bricknode fortsätter arbetet med att bygga och utveckla bolagsportföljen.

För spelstudion Itatake har framgångarna med spelet Gumslinger fortsatt. Tidigare i år passerades åtta miljoner nedladdningar för spelet. Under året har Gumslinger mottagit en nominering till Mobile Game of the Year i Pocket Gamer Awards, och är nu även ett av Game Developer World Championships speciellt utvalda spel för 2020. Succén har fortsatt även i höst. I början av september vann Gumslinger Googles Indie Games Festival och Itatake är nu ett av 36 globala bolag (av 1500 sökande) som ingår i Google Plays acceleratorprogram. Efter den fulltecknade nyemissionen på 10 miljoner kronor fortsätter bolaget sina marknadsföringsinsatser med fokus på USA, Sydkorea, Ryssland och en handfull länder i Europa och Sydamerika. Det pågår även en lansering i Kina som påbörjades vid halvårsskiftet. Framgångarna syns också i siffrorna där antalet nedladdningar av bolagets olika spel ökade med 364% under 2020. Itatake planerar att släppa en ny speltitel i början på nästa år.

I somras investerade CapSek i NODA Intelligent Systems som utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med fokus på termiska system som fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi. Under 2020 ökade NODA intäkterna med nästan 50% jämfört med 2019 och man gick med vinst. Fokus under 2021 och framåt är att vidareutveckla affären i samarbete med återförsäljare och partners. Det har lett till flera nya avtal med energibolag, operatörer och fastighetsbolag i både Sverige och utomlands. Bland annat har Wien Energie efter en första utvärdering valt att gå vidare med Nodas lösning. Vidare levererar nu NODA AI-lösningar för förnyelsebar energi till en stor fjärrvärmeoperatör i Asien inom ramen för ett större ramavtal. I oktober gjorde Longrun Capital en titthålsinvesterring på 2,5 miljoner kronor i NODA. Longrun är ett dotterbolag till familjen Ljungbergs family office Tagehus Holding.

CapSek gjorde i våras en följdinvestering i PubQ som erbjuder restaurangbranschen ett digitalt kassasystem i appformat där restaurangens eget varumärke exponeras. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar helt digitalt, oavsett om de beställer take away eller äter i restaurangen. Genom PubQ lösning kan bolagets kunder även använda pushnotiser för att sälja ut luncher i syfte att minska sitt svinn. När restaurangerna ökar transaktionsvolymerna, så ökar volymerna genom PubQs lösning i motsvarande takt. I Danmark och Norge har transaktionsvolymerna för PubQ ökat med 30% och i Sverige med 20% sedan augusti, trots att tillväxten i Sverige hindras av ett något starkare säsongsmönster med sommarrestauranger. Även i antal aktiva restauranger ser bolaget en mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer.

Arkimera Robotics, som har utvecklat en självinlärningsalgoritm som kan integreras av programvarubolag som tillhandahåller bokföringsapplikationer, har just stängt böckerna för räkenskapsåret september 2020- augusti 2021. Det var Arkimeras starkaste verksamhetsår hittills; mycket hög kundnöjdhet och stabil nykundstillväxt resulterade i en nettoomsättningstillväxt om 116 procent gentemot föregående bokslut. ARR (Annual Recurring Revenue) ökar för varje månad och uppgick vid räkenskapsårets utgång till 2,3 miljoner kronor (100% prenumerationsintäkter). Tidigare i år uppmärksammades Arkimera på techsajten Breakits lista över Sveriges 30 mest lovande doldisbolag.

Tölve som erbjuder en plattform för proaktiv prospektering för B2B-säljare har tecknat flera viktiga kundavtal, bland annat ett unikt partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Marknaden för kundbearbetning växer och Tölve är bra positionerat för att växa. Tölve arbetar aktivt med att vidareutveckla tjänsten samtidigt som man under året har anställt flera nya säljare för att bearbeta nya kunder. Huvudbudskapet till kunder som vill effektivisera sin prospektering av potentiella kunder är "Från sök till sälj på tre minuter".

Bricknode är CapSeks nyaste portföljbolag. Investeringen gjordes under hösten 2021. Bricknode är ett fintech bolag som utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen. Plattformen består av ett operativsystem tillsammans med tillhörande specialapplikationer inom områden som värdepappersmäkleri, kredithantering, fondadministration och inlåning för att nämna några. Både Bricknode och andra utvecklingsbolag kan bygga applikationer ovanpå Bricknodes operativsystem. Bolaget omsatte ca 12 miljoner kronor under 2020 och befinner sig i en stark tillväxtfas. Kundbearbetning sker bland annat från bolagets kontor i London. Bricknode har redan ett 20-tal kunder och når genom dem cirka 70 000 slutanvändare. Bricknode planerar nu en notering på Nasdaq First North och genomför i samband med det en nyemission på 30 miljoner kronor. Kapitaltillskottet kommer att användas för internationell expansion. Den planerade nyemissionen har teckningsåtaganden till 67 procent, bland investerarna finns förutom CapSek, Lena Apler, Claes Hemberg, BackingMinds Invest AB och Polynom Investment AB. Plattformens möjligheter, open banking-reformen samt kapitaltillskottet gör att Bricknode har potential att expandera kraftigt de närmaste åren.

Hoodin, som är ett av CapSeks två noterade portföljbolag, utvecklar och säljer en unik SaaS-tjänst för automatisk bevakning och hantering av digital information. Tjänsten bevakar de källor kunden anser mest relevanta och viktiga och medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Mätt i antal kunder i pipeline som förväntas använda Hoodins lösning det kommande året har bolaget sett en positiv trend en längre tid. Tillväxten har hittills i huvudsak skett i segmentet medtech och pharma där man i september noterade en ökning med 10 procent jämfört med augusti. Hoodin har under hösten tecknat flera viktiga avtal med partners. Exempel på det är Meddevo, Key2Compliance, Biocodex och MarketsandMarkets. Det sistnämnda företaget är världsledande inom marknadsanalys och samarbetet kan bidra till en positiv utveckling för Hoodin på både på kort och lång sikt.

Hösten har varit händelserik för CapSeks andra noterade portföljbolag, Appspotr, som utvecklar mjukvarulösningar för low codeappar. I augusti startades Appspotr Studios som är en utvecklingstjänst för kunder som vill lägga ut hela eller delar av hanteringen av sin apportfölj. I september köpte Appspotr ett bolag i Sri Lanka för 3,5 miljoner kronor. Syftet är att minska beroendet av externa konsulter och underlätta tillväxt. Dotterbolaget Appspotr Studios (tidigare Appsales) har också öppnat en flagshipstudio i Malmö. I övrigt har hösten präglats av förberedelser inför lansering av tjänster inom no code och low code som ska göra det möjligt för vem som helst att utveckla appar i plattformen. Ett viktigt steg i arbetet med att göra Appspotr tillgänglig på massmarknaden. Trots ett svagare ekonomiskt resultat under tredje kvartalet (jämfört med samma period 2020) ser framtiden positiv ut för Appspotr. Optimismen grundar sig dels på det arbete som sker inom produkt och marknad med bland annat planerade kampanjer, dels på att efterfrågan på marknaden för low codetjänster inom bolagets etablerade marknadsvertikaler förväntas öka när de slopade pandemirestriktionerna får full effekt.

CapSek kommer att fortsätta att bygga upp investeringsportföljen genom att investera i nya techbolag samt att arbeta aktivt med befintliga portföljbolag genom styrelse, strategiarbete och coaching samt dessutom kapital i takt med att bolagen når sina mål och tar in kapital för att expandera ytterligare. Under sommaren har CapSek dessutom fastställt ett ramverk för hållbarhet. Det innebär bland annat att urvalskriterier för att investera i nya bolag är att bolaget möter minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

– Jag är stolt över vårt hållbarhetstänk, ny teknik är avgörande i omställningen till ett hållbart samhälle och vi tror att bolag som verkar för hållbar utveckling är en förutsättning för nå hög långsiktig avkastning, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-marknadsbrev-oktober-2021-21-10-22.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50