fbpx

CapSek fullföljer investering i PubQ – ökar sitt ägande till 14 procent.

I linje med det avtal som ingicks i februari 2024 fullföljer Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) nu förvärvet av aktier i portföljbolaget PubQ från en av PubQ:s befintliga ägare, genom betalning i nyemitterade CapSek-aktier motsvarande 0,9 miljoner kronor. PubQ befinner sig i en stark expansionsfas med hög tillväxt i både omsättning och volym och satsar på expansion i Europa under 2024.

CapSeks portföljbolag PubQ erbjuder restaurangbranschen ett kassasystem i appformat i kombination med nyckelfärdiga lösningar för beställning, bokning och betalning. Efter flera viktiga avtal under 2023 har bolagets verksamhet och försäljning nu tagit fart. PubQ har nu ökat antalet kontrakterade restauranger från 370 i slutet av 2022, till 650 kontrakterade restauranger i slutet av 2023, varav cirka 300 är aktiva och resterande löpande kommer att aktiveras under 2024.

I linje med CapSeks strategi att öka investeringarna i de portföljbolag som visar starkast utveckling ökar Bolaget sitt ägande genom att förvärva aktier i PubQ till ett värde motsvarande 0,9 miljoner kronor, genom betalning av nyemitterade aktier i CapSek. Transaktionen var villkorad av att PubQ:s aktieägare godkänner transaktionen vilket nu har skett. Styrelsen i CapSek har genomfört en riktad nyemission av 2 647 111 aktier till kursen 0,34 kronor med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 20 april 2023. CapSek-aktiens kurs bestämdes av volymvägd genomsnittskurs 10 handelsdagar före den 7 februari 2024. Efter emissionen finns det 46 916 918 utestående aktier i Bolaget. Utspädningen i CapSek i samband med den riktade emissionen blir 5,64 procent. CapSek investerade i PubQ första gången 2020 och äger efter transaktionen ca 14 procent.