fbpx

CapSek ökar innehavet i PubQ med betalning genom nyemitterade CapSek-aktier

Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) har avtalat om att förvärva aktier i portföljbolaget PubQ från en av PubQ:s befintliga ägare, genom betalning i nyemitterade CapSek-aktier motsvarande 0,9 miljoner kronor. PubQ befinner sig nu i en stark expansionsfas med hög tillväxt i både omsättning och volym, och satsar på expansion i Europa under 2024.

CapSeks portföljbolag PubQ erbjuder restaurangbranschen ett kassasystem i appformat i kombination med nyckelfärdiga lösningar för beställning, bokning och betalning. Efter flera viktiga avtal under 2023 har bolagets verksamhet och försäljning nu tagit fart.

I linje med Capseks strategi att öka investeringarna i de portföljbolag som visar starkast utveckling har bolaget nu ingått avtal om att förvärva aktier i PubQ till ett värde motsvarande 0,9 miljoner kronor, genom betalning av nyemitterade aktier i CapSek.

  • Restaurangbranschen står inför en spännande utveckling, där enkelhet vid beställning, bokning och betalning blir allt viktigare, säger Henrik Walldén, vd och grundare på PubQ. En omsättningstillväxt på 45 procent och en ökning av transaktionsvolymen på 60 procent under 2023 visar att vi är rätt ute med vår digitala tjänst. Extra kul är att användningsgraden har ökat bland gamla kunder till 80 procent, något som tyder på att gästerna är mottagliga för vår lösning. Den positiva trenden har fortsatt under början av 2024 och vi ser fram emot att hjälpa fler restaurangkunder att öka intäkterna genom digitala beställningar, fortsätter Henrik.

PubQ har nu ökat antalet kontrakterade restauranger från 370 i slutet av 2022, till 650 kontrakterade restauranger i slutet av 2023, varav cirka 300 är aktiva och resterande löpande kommer att aktiveras under 2024. Med en stark utveckling i ryggen från 2023 bedömer Henrik Walldén att PubQ nått en högre mognadsgrad. Nu har bolaget som mål att nå ut bredare, till fler stora så kallade enterprise-kunder i Europa under 2024.

Styrelsen i CapSek kommer att göra en riktad nyemission av 2 647 111 aktier till kursen 0,34 kronor med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 20 april 2023. CapSek-aktiens kurs har bestämts av volymvägd genomsnittskurs 10 handelsdagar före den 7 februari 2024. Efter emissionen finns det 46 916 918 utestående aktier i Bolaget. Utspädningen i CapSek i samband med den riktade emissionen blir 5,64 procent. Affären är villkorad av att PubQ:s aktieägare godkänner transaktionen. Affären beräknas kunna genomföras under februari 2024.

  • Vi har en stark tro på PubQ, och har haft det ändå sedan vår första investering, så det är roligt att se att tillväxten nu börjar ta fart. Det är också särskilt kul att få chansen att öka vårt innehav i ett starkt portföljbolag på det här sättet, där den säljaren också tror på de övriga innehaven i vår portfölj och vill vara med på vår resa, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Capsek äger innan transaktionen ca 10 procent i PubQ och efter transaktionen ca 14 procent.