fbpx

CapSeks portföljbolag Appspotr siktar på ökad kommersiell aktivitet 2022

Torsdag 17 februari 2022 anordnade Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") en digital informationsträff med sitt portföljbolag Appspotrs vd, Patric Bottne där han berättade om hur Appspotr nu siktar på att sänka kostnaderna med sitt nyförvärvade utvecklingsbolag på Sri Lanka och öka sitt kommersiella fokus med fler kampanjer under året.

Appspotr utvecklar och säljer low code verktyg, vilket innebär verktyg som möjliggör för användare utan programmeringskunskaper att skapa appar, för nedladdning och användning i antingen iOS eller Andriod, eller i en webbapp. Enligt undersökningsföretaget Research and Markets väntas marknaden för low code verktyg globalt växa med 31% per år mellan 2019 och 2030.

Efter vissa organisatoriska utmaningar under 2021, då Appspotrs organisationsuppbyggnad försenades sex månader jämfört med plan, har bolaget nu förvärvat ett utvecklingsbolag på Sri Lanka. Det räknar man med ska minska personalkostnaden för utveckling markant, vilket kommer möjliggöra för bolaget att accelerera sina utvecklingssatsningar framåt.

– För 2022 är vårt främsta fokus helt kommersiellt inriktat på att sjösätta nya kampanjer. Nu har vi tre säljare som arbetar med att sälja Appspotrs fullserviceerbjudande, och vi kommer även börja med callcenters, säger Patric Bottne, vd på Appspotr.

Fullserviceaffären innebär att kunden överlåter hela produktionen och underhållet av sina appar till Appspotrs professionella apputvecklingsteam. Idag utgör denna verksamhet absoluta merparten av Appspotrs intäkter. Men på längre sikt räknar bolaget med att öka omsättningen inom självserviceaffären.

Appspotr ökade sina repetitiva intäkter med 18% i fjärde kvartalet 2021 och rapporterade en Annual Recurring Revenue (ARR) på 6,9 MSEK.

– Vi är väldigt glada att se att Appspotr har tagit sig igenom de utmaningar vi sett i deras organisation under förra året, och att man med en mer kostnadseffektiv utvecklingsorganisation efter förvärvet i Sri Lanka och förstärkt fokus på det kommersiella nu är rätt rustad för att fortsätta växa 2022, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

CapSek investerade i Appspotr första gången 2018 och äger ca 7% i Appspotr.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSeks-Appspotr-siktar-pa-okad-kommersiell-aktivitet-202.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.