fbpx

Vd kommenterar utsikterna för 2024: ”Onoterade portföljbolag har stark medvind”

Flera av Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag accelererar nu uppskalningen av sina verksamheter, något som borgar för en spännande utveckling under 2024. Av de 13 bolagen i portföljen har åtta bolag anställt nya medarbetare under 2023 och genomsnittlig omsättningstillväxt för de sex onoterade bolagen i scaleup-fas var 44 procent under året.

CapSeks VD, Hernik Jerner: ”2023 präglades av en global techfrossa, vilket hade en negativ inverkan på techbolag i tidig eller uppskalningsfas. Detta påverkade även CapSeks portfölj, inte minst bland de noterade innehaven. På många håll handlade utmaningarna främst om finansieringsvillkor och brist på kapital snarare än den operativa utvecklingen. Flera av CapSeks onoterade bolag fortsatte att utvecklas väl, i linje med de planer bolagen satt upp. Nu ser vi därför goda skäl till ett lyft under 2024. Nedan ger jag en inblick i några av våra portföljbolag.”

NODA, som erbjuder lösningar för energioptimering och intelligent energidistribution, har lyckats med en utökad marknadspenetration, både i Norden och Europa. Nya intressanta marknader är Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. NODA är bland annat en engagerade i prestigeprojektet London Heatropolis som nu tar fart. [Länk till Heatropolis-projektet https://www.passivuk.com/case-studies/heatropolis-making-heat-networks-smarter/]. Samtidigt fortsätter NODA stärka sin position med samarbeten, med bland annat Kraftringen och LKF, Kamstrup, Energy Opticon, KTC och Microsoft. CapSek äger ca 12 procent i Noda.

PubQ, som erbjuder restaurangbranschen ett kassasystem i appformat i kombination med nyckelfärdiga lösningar för beställning, bokning och betalning, har verksamheten tagit fart under 2023. PubQ rapporterar en omsättningstillväxt på 45 procent under 2023 och en ökning av transaktionsvolymen med omkring 60 procent. Användningsgraden har också ökat till 80 procent, och den starka utvecklingen har hållit i sig även under början på det nya året. Med cirka 300 aktiva restauranger, och ytterligare 300 i kö för implementering, har bolaget goda möjligheter att ta nästa steg i sin expansion under 2024. I februari 2024 avtalade därför CapSek att öka sitt ägarskap i PubQ från ca 10 procent till ca 14 procent. Betalningen kommer ske genom nyemitterade CapSek-aktier.

E-GO APP, erbjuder en plattform för både mobil och PC där användare kan följa sina spelare och lag inom e-sport. Bolaget har rivstartat 2024 med flera nya partnerskap med turneringsarrangörer, vilket innebär att E-GO är den officiella underhållningsplattformen för deras spelturneringar. Detta innebär en satsning på en helt ny målgrupp för bolaget, som redan gett resultat. Under januari har bolaget ökat antalet aktiva användare med över 500 procent, sidvisningar med över 1 000 procent och sessionstider med över 15 procent, jämfört med december 2023. CapSek äger ca 3 procent i E-Go.

Klash Studio, som hjälper produktionsteam samarbeta kring granskning och hantering av mediafiler i en enhetlig plattform, förväntas ha en stark tillväxt under 2024. Bolaget tillsatte VD i januari, Martin Ekdal, som är en veteran från dataspelsbranschen och tidigare en av grundarna till Donya Labs/Simplygon. Grundaren Fredrik Munthe fortsätter som produktägare. KLASH arbetar på en ny kommersiell plan, samtidigt som man fortsätter sin bearbetning av de primära marknadssegmenten dataspels-, film- och TV-branscherna. Där pågår ett flertal diskussioner med internationella, välrenommerade utvecklare och produktionsbolag. CapSek äger ca 19 procent i Klash.

AI Medical förväntas ha ett genombrott under 2024. Bolaget har en AI-lösning för igenkänning av elakartade hudförändringar som hjälper patienter och sjukvården till snabbare och mer träffsäkra diagnoser. För närvarande ligger fokus på arbetet mot CE-märkning och FDA-godkännande. Bolagets andra studie med Sahlgrenska är planerad för start 6 maj, och man har även positiva dialoger med flera nordiska regioner. Det pågår även diskussioner om samarbete med en internationell tillverkare och distributör av medicintekniska verktyg. Här räknar CapSek med flera positiva nyheter under året. CapSek äger ca 5 procent i AI Medical.

Arkimera Robotics är ett deep tech-bolag som skapat en algoritm för självinlärning (machine learning) som kan automatisera datainsamlingen från i princip alla digitala dokument, oavsett språk. Under 2023 har Arkimera säkrat upp bolagets fundament inför planerade satsningar under 2024, bland annat har nya kunderbjudanden utvecklats och antalet medarbetare fördubblats under året. Intäkterna ökade med 30 procent under 2023 och bolaget är fortsatt kassaflödespositivt. CapSek äger ca 6 procent i Arkimera.

Vid sidan av arbetet med portföljbolagen har CapSek också flera utbildningar planerade. Först ut är CapSeks entreprenörsutbildning, ”Hur tar jag in riskkapital för att växa?”. Där kommer CapSeks grundare Peter Wendel, i samarbete med CapSeks partner Invest in Norrbotten, bjuda på två dagars kostnadsfri föreläsning och workshop som varvar teori med praktik i hur entreprenörer framgångsrikt söker ägarkapital. Utbildningen går av stapeln 14-15 februari i Piteå. Under mars månad ordnar CapSek även en affärsängelsutbildning i Göteborg.

Onsdag 21 februari kommer CapSek hålla en kombinerad presentation av CapSeks bokslutskommuniké och invigning av CapSeks nya lokaler på Vallgatan 25 i Göteborg. Med på infoträffen är även E-Go Esports grundare och vd Viktor Maisey. Därefter blir det nätverkande, mingel, snacks och dryck i de nya lokalerna (lokalerna är ett “co-working space” där företag kan hyra arbetsplats av CapSek).