fbpx

admincapsek

Northern CapSek Ventures AB tillförs ca 5,2 MSEK genom företrädesemission (varvid ca 1 MSEK genom kvittning)

Northern CapSek Ventures AB tillförs ca 5,2 MSEK genom företrädesemission (varvid ca 1 MSEK genom kvittning) DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV …

Northern CapSek Ventures AB tillförs ca 5,2 MSEK genom företrädesemission (varvid ca 1 MSEK genom kvittning) Läs mer »

CapSek publicerar årsredovisning för 2022

CapSek publicerar årsredovisning för 2022 CapSek publicerar idag, den 17 mars, bolagets årsredovisning för 2022 Årsredovisningen finns tillgänglig på https://capsek.se/wp-content/uploads/2023/03/CapSek-AR-RB-2022-01-01-2022-12-31.pdf För mer information, kontakta:Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures ABNorthern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och kontor i …

CapSek publicerar årsredovisning för 2022 Läs mer »

Uppköpsbud med 166 procent premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode

Uppköpsbud med 166 procents premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag Bricknode Holding AB (”Bricknode”) har ingått ett avtal om överlåtelse av Bricknodes verksamhet till Huddlestock Fintech AS (”Huddlestock”), en leverantör av innovativ teknologi samt professionella investerartjänster vars aktier är noterade på Euronext Growth Oslo. Vederlaget utgörs av 41 138 911 …

Uppköpsbud med 166 procent premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode Läs mer »

CapSeks portföljbolag PubQ lanserar weborder för accelererad tillväxt med automatisk onboarding

CapSeks portföljbolag PubQ lanserar weborder för accelererad tillväxt med automatisk onboarding Göteborgs- och Piteåbaserade Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) portföljbolag PubQ erbjuder restaurangbranschen skräddarsydda digitala så kallade white label-lösningar för beställning, bokning och betalning. Med över 400 restauranger i kundstocken lanseras nu en weborderlösning för att sänka tröskeln för nya kunder, accelerera tillväxten …

CapSeks portföljbolag PubQ lanserar weborder för accelererad tillväxt med automatisk onboarding Läs mer »

Stockpicker intervjuar CapSek

Stockpicker intervjuar CapSek Stockpicker har intervjuat Northern CapSek Ventures (”CapSek” eller ”Bolaget”) vd Henrik Jerner där han ger några kommentarer om CapSeks portföljutveckling, om CapSeks satsningar i norra Sverige samt om den pågående nyemissionen. 2022 var ett utmanande år för många bolag i start up- och uppskalningsfas. Kan du inledningsvis berätta lite om dina egna …

Stockpicker intervjuar CapSek Läs mer »

CapSeks investeringsteam ordnar digitala informationsträffar i samband med pågående företrädesemission

CapSeks investeringsteam ordnar digitala informationsträffar i samband med pågående företrädesemission Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) genomför en företrädesemission av stamaktier och Bolaget ordnar digitala informationsträffar med CapSeks investeringsteam Henrik Jerner och Göran Carlson. CapSek gör nu en företrädesemission av stamaktier på ca 9,6 MSEK där 30% är säkerställt genom teckningsåtaganden. Emissionen har föregåtts …

CapSeks investeringsteam ordnar digitala informationsträffar i samband med pågående företrädesemission Läs mer »

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB (“Bolaget” eller “CapSek”) offentliggjorde tidigare idag den 7 mars 2023 klockan 08:45 ett pressmeddelande avseende ytterligare emissionsavtal och offentliggörande av informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”). I nämnda pressmeddelande framgick det felaktigt att teckningsperioden för Företrädesemissionen löper …

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB har ingått ytterligare emissionsavtal samt offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier

Northern CapSek Ventures AB har ingått ytterligare emissionsavtal samt offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION …

Northern CapSek Ventures AB har ingått ytterligare emissionsavtal samt offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier Läs mer »

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight  Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets VD, Henrik Jerner medverkar i en intervju av Mangold Insight. För att se intervju, använd denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=EniHsgOmVdk För mer information, kontakta:Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures ABNorthern …

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight Läs mer »

CapSeks portföljbolag E-GO E-Sports genomför lyckad kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

CapSeks portföljbolag E-GOGO E-Sports genomför lyckad kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt Onoterade E-Sports-bolaget E-GO, en del av Göteborgs- och Piteåbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) investeringsportfölj, har nyligen genomfört en lyckad kapitalanskaffning på 5 MSEK med flera namnstarka investerare, trots ett tufft rådande finansieringsklimat för onoterade bolag i tidig fas. Bolaget siktar nu på tillväxt …

CapSeks portföljbolag E-GO E-Sports genomför lyckad kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt Läs mer »