fbpx

admincapsek

Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Stockpicker släpper analys av Bolaget.     För att läsa analys https://stockpicker.se/home/analys/northern-capsek-uppdatering-efter-q3-2022 För mer information, kontakta:Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures ABNorthern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett …

Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Stabil underliggande tillväxt för CapSeks onoterade portfölj

Stabil underliggande tillväxt för CapSeks onoterade portfölj  Trots den bistra utvecklingen i omvärlden så är den operationella utvecklingen i den onoterade delen av Northern CapSek Ventures ABs (“CapSek” eller “Bolaget”) portfölj fortsatt god, med en genomsnittlig omsättningstillväxt på 39% första nio månaderna i år, samtidigt som de långsiktiga trender som portföljen bygger på är intakta. …

Stabil underliggande tillväxt för CapSeks onoterade portfölj Läs mer »

Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag PubQ torsdag 1 december

Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag PubQ torsdag 1 december Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) ordnar en digital informationsträff med PubQ:s VD Christoffer Lilja torsdag 1 december kl 12. Onsdag Torsdag 1 december kl. 12-12:50 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med PubQ.s nytillträdde VD Christoffer Lilja. Det finns även …

Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag PubQ torsdag 1 december Läs mer »

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr. 559019-4261, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 23 december 2022 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9:30. Rätt att deltaga samt anmälan …

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Delårsrapport 1 juli- 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under tredje kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,3 MSEK, främst drivet av orealiserade kursned-gångar i de noterade innehaven. Per 30 september 2022 uppgår substansvärdet per ak-tie till 1,74 kr. Under kvartalet har CapSek gjort mindre …

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Läs mer »

Digital informationsträff med CapSek onsdag 23 november

Digital informationsträff med CapSek onsdag 23 november Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner onsdag 23 november kl 9. Bolaget presenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 samt informerar om aktiviteter i Bolaget och i portföljbolagen. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Onsdag 23 november 2022 publicerar …

Digital informationsträff med CapSek onsdag 23 november Läs mer »

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek och riktad nyemission av preferensaktier till garantikonsortium

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek och riktad nyemission av preferensaktier till garantikonsortium  DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE …

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek och riktad nyemission av preferensaktier till garantikonsortium Läs mer »

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets VD, Henrik Jerner medverkar i en intervju av Mangold Insight. För att se intervju, använd denna länk: https://youtu.be/Te-n6CZuXDo För mer information, kontakta:Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures ABNorthern …

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight Läs mer »

Nytt samarbete med Tailorbird ökar CapSeks räckvidd till norra Sverige och stärker resurserna inom varumärke och hållbarhet

Nytt samarbete med Tailorbird ökar CapSeks räckvidd till norra Sverige och stärker resurserna inom varumärke och hållbarhet Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) har inlett samarbete med det Piteåbaserade konsultbolaget Tailorbird. Samarbetet ger CapSek tillgång till fler intressanta techbolag i scale up-fas med hållbarhetsfokus, då det utökar CapSeks nätverk av samarbetspartners till andra delar …

Nytt samarbete med Tailorbird ökar CapSeks räckvidd till norra Sverige och stärker resurserna inom varumärke och hållbarhet Läs mer »

Stockpicker släpper intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag

Stockpicker släpper intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag Stockpicker har genomfört intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och med tre bolags-VDar som representerar portföljbolaget medtechbolaget AI Medical Technology, spelutvecklaren Itatake och Noda som optimerar energisystem genom AI. Disposition och tidsstämplar av intervjuerna. Northern CapSek, VD Henrik Jerner00:00:19 | Q1 – Kan du …

Stockpicker släpper intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag Läs mer »