admincapsek

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 25 november 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020, vilka emitterades i samband med CapSeks notering i juni 2020. Under perioden 9 november till och med 23 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2020 haft möjligheten att teckna nya …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att insynspersoner i CapSek avser teckna sin andel av teckningsoptionerna i samband med det andra steget i CapSeks emission.   Styrelseledamoten Lennart Bergström, Göran Wolff och Cecilia Hollerup meddelar att de avser teckna sin andel av teckningsoptionerna. VD Henrik Jerner meddelar att han avser teckna hela sin andel …

Northern CapSek Ventures AB meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Läs mer »

CapSek gör ny investering i PubQ AB

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ökar sin ägarandel i PubQ AB (“PubQ”). PubQ har slutit avtal med en stor restaurangaktör och gör i samband med det en nyemission. CapSek investerar nu totalt 1,5 miljoner kronor. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent.  En miljon kronor av …

CapSek gör ny investering i PubQ AB Läs mer »

Appspotrs affär inom offentlig sektor växer

Appspotrs affär inom offentlig sektor fortsätter växa. Ytterligare ingångna avtal med Vaggeryd och Emmaboda kommun på kort tid visar på bra tillväxttakt för Appspotr inom marknadsvertikalen offentlig sektor.  Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom offentlig sektor ökar. Kommuner behöver appar inom …

Appspotrs affär inom offentlig sektor växer Läs mer »

Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.    För att se fullständigt pressmeddelande från Mangold se här. För att läsa analys https://insight.mangold.se/ För mer information, kontakta: Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures AB Northern CapSek Ventures …

Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

CapSek investerar i Arkimera Robotics AB

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget blir delägare i Arkimera Robotics AB (”Arkimera”). Bolaget investerar 2 miljoner kronor i samband med Arkimeras nyemission den 12 november 2020. CapSeks ägarandel i Arkimera uppgår efter investeringen till cirka sex procent. CapSek genomför en investering om 2 miljoner kronor. Hälften av det investerade beloppet …

CapSek investerar i Arkimera Robotics AB Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har den 6 november 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 3,94 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,2 …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020 Läs mer »

CapSek ingår samarbete med Softhouse Invest

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingår samarbete med Softhouse Invest AB. Softhouse Invest investerar, i likhet med CapSek, i techbolag som söker kapital i en så kallad A-runda. Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag, öka sitt riskspridande samt dra nytta av varandras kompetenser och …

CapSek ingår samarbete med Softhouse Invest Läs mer »

Hoodin utökar partnerskap med Cybercom

Efter ett framgångsrikt inledande samarbete med Cybercom, där Cybercom bland annat utvecklat appar med Hoodin som central komponent för att bevaka och aggregera digital information åt kunder till Cybercom, utökas nu samarbetet i tre olika spår.  Cybercom är just nu Hoodins största partner i förhållande till antalet anställda, likväl i förhållande till antalet kunder de …

Hoodin utökar partnerskap med Cybercom Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Göteborg, 9 oktober 2020   Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261 (”CapSek” eller ”Bolaget”), höll fredagen den 9 oktober 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktör i Bolaget (”Incitamentsprogram 2020”) genom en riktad nyemission av högst 106 000 teckningsoptioner med …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »