fbpx

Utan riskkapital stannar entreprenörerna 

På Dagens Industri publicerar 30 januari 2024 CapSeks synpunkter på temat “utan entreprenörer stannar Sverige” på DI Debatt. Hela debattinlägget går att läsa nedan. 


 

Replik: Utan riskkapital stannar entreprenörerna

Drivna entreprenörer i landet fastnar i kapitaldiket och går under eller tvingas flytta från sina ursprungliga orter för att söka kapital i storstadsregionerna, något som resulterar i uteblivna arbetstillfällen och minskad lokal tillväxt, skriver Henrik Jerner, vd på riskkapitalbolaget Northern CapSek Ventures.

Sverige står inför en oroande utveckling inom techsektorn. Lovande svenska startups, speciellt utanför storstäderna, dör svältdöden i det så kallade kapitaldiket, det vill säga vid övergången från seed-finansiering till tidig scaleup. När en affärsidé väl är bevisad och första kunderna är på plats, förväntas bolagen själva ta språnget och skala upp verksamheten, ofta helt utan finansiellt stöd. Varken banker, venture bolag eller regionala tillväxtstöd är villiga att satsa i denna fas. Många lovande scaleups går därför under eller tvingas flytta från sina ursprungliga orter för att söka kapital i storstadsregionerna, något som resulterar i uteblivna arbetstillfällen och minskad lokal tillväxt. Det är dags att mobilisera stöd för dessa bolag, bland annat genom kreditgarantier för finansiering samt en ökad samverkan mellan affärsänglar, regionala tillväxtstöd och bankerna. Genom att adressera kapitalbristen och främja ekonomisk tillväxt utanför storstadsområdena kan vi säkerställa en stark och blomstrande innovationsmiljö över hela Sverige, inte bara i storstadsområdena.

I dag finns ett väl utbyggt system för startups att realisera sina affärsidéer. För entreprenörer som vill utveckla sin idé är det ofta möjligt att få in kapital och här finns också många statliga, regionala och kommunala stödsystem. Gott så.

För bolag som precis tagit sig ur startupfasen är situationen betydligt tuffare. När första säljaren ska anställas, marknadsmaterial tas fram och tjänsten/produkten ska ut på marknaden saknas ofta riskfinansiering från såväl banker, regionala stödsystem och investmentbolag. I en rapport från 2020 skriver Företagarna att 68 procent av bolagen upplever att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med externt kapital. Motsvarande siffra 2019 var 55 procent. De upplevda svårigheterna med att få finansiering har alltså förvärrats de senare åren.

Utanför storstadsregionerna är situationen ännu värre. Mer än hälften av alla bankkontor på landsbygden har försvunnit, vilket ytterligare komplicerar tillgången till kapital för nystartade bolag i kommersialiseringsfasen. Bankerna kräver i regel ett positivt kassaflöde, eller att entreprenören går i personlig borgen, om de ska kunna ge ett tillväxtlån. Bankerna riskerar därmed att tappa fina kunder när dessa entreprenörer söker sig till storstadsregionerna för att finna riskvilligt kapital. Det klassiska citatet ”du kan alltid få ett lån när du inte behöver det” är mer relevant än någonsin.

Vän av ordning påpekar nu säkert att det visst finns kapital att hämta från både riskvilliga fonder och investmentbolag. Men tyvärr ligger deras fokus i dag främst på bolag som kommit längre i kommersialiseringsfasen, ofta med positivt kassaflöde, där risken är betydligt lägre. Kapitalet är också i regel knutet till storstadsregionerna, vilket bidrar till en utflyttning av kompetens och arbetstillfällen från mindre orter.

Vi anser att begreppet ”venture capital” är på väg att urvattnas, idag är det betydligt mer kapital än risk. Investmentbolag borde inte kalla sig ”venture” om de inte kan tänka sig att riskera pengarna, speciellt när det är tuffare tider. Skillnaden mellan USA och Sverige är enorm. Där finns det gott om finansiering i tidig scaleup-fas och investmentbolagen gör följdinvesteringar löpande över konjunkturcykler och inför bolagens A-runda.

”Det behövs en omfattande mobilisering som löser finansieringsfrågan i kapitaldiket.”

Vår erfarenhet visar att det är färre än 1 av 10 lovande bolag som klarar av att nå upp till sen scaleup-fas på egen hand. Många entreprenörer låter bolaget puttra på som sidoverksamhet och har ett annat fulltidsjobb. De väntar med A-rundan tills de har ett bra case, vilket är bra i sig, men vid utebliven finansiering i tidig scaleupfas riskerar resan att ta så lång tid att teknikutvecklingen hinner ifatt. Produkten/tjänsten blir obsolet om time-to-market dröjer för länge. Detta leder till en svältdöd för många av Sveriges techbolag, trots en lovande affärsidé och tillväxtpotential.

Det behövs en omfattande mobilisering som löser finansieringsfrågan i kapitaldiket. På kort sikt borde ALMI få ett nytt uppdrag att exempelvis garantera kreditrisker, något som hjälper affärsänglar och venture bolag att ta lån för att finansiera sina investeringar. Andra aktörer som skulle kunna få liknande eller bredare uppdrag är Business Sweden eller Exportkreditnämnden. Med ett hållbart och stabilt ekosystem för finansiering i kommersialiseringsfasen kan våra techbolag växa och blomstra, oavsett var de är lokaliserade. Framtiden för nästa svenska techunder hänger på det.

Henrik Jerner, vd för Northern CapSek Ventures AB