fbpx

Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie TO 2 och teckningsoptioner av serie TO 3. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar med 4 608 140, antalet teckningsoptioner av serie TO 2 med 4 608 140 samt antalet teckningsoptioner av serie TO 3 med 4 608 140 när units omvandlats till nyemitterade aktier och teckningsoptioner.

Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer ske mellan 18 oktober och 29 oktober 2021. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer ske mellan 30 maj och 13 juni 2022. Första dag för handel i teckningsoptionerna på NGM Nordic SME är 5 maj 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-sista-dag-for-handel-i-BTU-21-04-22.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50