fbpx

Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.

Efter att ha förvaltat onoterade innehav på Sjätte AP-fonden började Henrik Jerner arbeta på Northern CapSek Ventures för att bygga en portfölj av innehav i framför allt onoterade techbolag med fokus på områdena Saas, IoT, datorspel och gaming, och AI. Under mars och april genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget ca 18 MSEK före kostnader, för att finansiera den fortsatta uppbyggnaden av portföljen. Emergers träffade Henrik Jerner för ett samtal om fokus för 2021.

– Fokus nu är att leta vidare efter nya spännande bolag att investera i. Hittills har vi gjort sju investeringar och vi räknar med att bygga en portfölj på 20 bolag. Samtidigt jobbar vi med att hjälpa de bolag vi har växa i den takt vi vill.

Se även videointervju här: https://youtu.be/tfIvZ_PVjyk

Inom framför allt tre av CapSeks onoterade bolag händer det särskilt mycket just nu.

– PubQ, som erbjuder ett kassasystem för restauranger i appformat, slöt nyligen ett ramavtal med en stor global kund där man nu håller på att implementera PubQs lösning på en stor del av kedjans 1700 restauranger i Norden. Totalt antal anslutna restauranger ökade med 70 procent under första kvartalet och i sommar lanserar man webborder som gör att gäster inte behöver ladda ner appen.

Även Arkimeras självinlärningsalgoritm som möjliggöra automatiserad inläsning av digitala dokument, framför allt inom bokföring, visar en stark tillväxt, där antal slutanvändare ökar med 7 procent i månaden och nu uppgår till omkring 4500 företag. Nu är nästa steg internationell expansion.

– Spelstudion Itatake, som gör casualspel, ökade antalet nedladdningar med 350 procent förra året och har tagit in pengar i en A-runda för att finansiera sin plan för aggressiv tillväxt. Fokusmarknader är USA, Sydostasien, Ryssland, Europa och Sydamerika.

Flera av de onoterade bolagen visar stark tillväxt samtidigt som de kommer behöva mer kapital för att fortsätta sin expansion. Närmast på listan ser Henrik Jerner PubQ och Arkimera som kan väntas göra större finansieringsrundor inom kort.

Förseningar största risken

Med avseende på risker ser Henrik Jerner en generell risk för att de tekniker bolaget satsat på ska bli obsoleta, men upplever samtidigt inte det som en stor risk för bolagen i den befintliga portföljen. Den största risken är istället att utvecklingen ska ta för lång tid, bli för kostsam och att CapSek ska behöva skjuta till mer kapital, jämfört med de mål och den tidplan bolaget satt upp.

Henrik Jerner ser inte några större varningsflaggor kopplade till särskilda tekniker just nu, men noterar att det råder en viss överetablering inom exempelvis healthtech sektorn och IoT.

– Det är en djungel av digitala vårdlösningar just nu. Det är inget fel på tekniken men alla kommer inte överleva, och det brukar traditionellt inte bli så många spelare kvar på längre sikt, säger Henrik Jerner.

Foodtech och Open banking högintressanta

– Några av de heta trenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi och foodtech, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller. IoT har varit en trend i 10 år men nu börjar det kommer bra lösningar. Samma sak gäller AI, där vi ser allt fler fungerande lösningar baserade på de här teknikerna. Även open banking och fintech, är intressant. De påverkas av regelverksförändringar i banksystemen och där det kommer mycket nya spännande lösningar. Så vi tittar löpande på case inom både foodtech och open banking.

Vid sidan av att utvärdera nya bolag och arbeta med de befintliga bolagen pågår ett arbete med att definiera bolagets hållbarhetsstrategi.

– Vi tittar på hur vi ska koppla bolagets hållbarhetstänk till de investeringskriterier vi har när vi går in i nya bolag, eftersom vi tycker det är viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom det vi gör. Vi räknar med att kommunicera mer om det här inom kort, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emergers-intervjuar-CapSek-21-05-12.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50