fbpx

På måndag 19 december inleds handeln i CapSeks preferensaktier på NGM Nordic SME

På måndag den 19 december 2022, inleds handeln i Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) preferensaktier på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Aktien handlas under kortnamnet ”CAPS PREF” med ISIN-kod SE0018537375.

Nyemission av preferensaktier

I Bolagets nyemission av preferensaktier som genomfördes under oktober 2022 tecknades totalt 3 138 068 preferensaktier motsvarande cirka 20,5 procent av företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.