fbpx

CapSek gör följdinvestering i NODA som rider på snabbt växande efterfrågan på nya energilösningar

Flera negativa omvärldsfaktorer har under året gett rejält med vind i seglen för Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag NODA Intelligent Systems (”NODA” eller ”Bolaget”). Bolaget erbjuder en egenutvecklad AI-lösning för att effektivisera överföringen av värme och kyla som ökar nyttjandegraden av energin. CapSek investerar nu ytterligare 1,4 MSEK i NODA:s fortsatta etableringsresa på den stora tyska marknaden där det historiska beroendet av rysk gas driver en ökad efterfrågan på nya lösningar, samtidigt som bolaget också vunnit affärer i Storbritannien vilket väntas öppna nya dörrar även i Nordamerika.

Med en spetskompetens inom så kallade termiska processer, som förenklat uttryckt avser produktion och överföring av värme och kyla, erbjuder NODA Intelligent Systems en mjukvara för multiagentsystem och artificiell intelligens till en energisektor som hamnat allt mer i strålkastarljuset. Efter 20 års forskning och utveckling kan NODA erbjuda ett system för en bättre dynamisk kontroll av både utbud och efterfrågan av energin, något som gynnar både energibolag och fastighetsägare.

Under året har bolaget rekryterat främst på den affärsstrategiska sidan, och jobbet med försäljning till både partners och kunder har intensifierats. Flera större avtal har signerats och efter att en affär med en stor industriell aktör i Tyskland blev klar tidigare i år, har bolaget även fått in en fot mot ett helt nytt marknadssegment vilket är stora industrier med helt egna energiekosystem, vilket avsevärt underlättar NODAs del av implementeringen.

  • Vår etablering i Tyskland har varit framgångsrik, där vårt samarbete med våra partners blivit en accelerator för att rulla ut nya projekt. Vi kan tydligt se hur andelen återkommande intäkter växer stadigt. Sedan en tid tillbaka är vi på plats i Nordamerika, och nu har vi även signat vårt första kontrakt i Storbritannien. Det är en stor marknad i sig självt men kommer även hjälpa oss att på allvar skala upp i Nordamerika, säger Christian Johansson, vd på NODA.

Nu har partnerförsäljningen i både Sverige och Tyskland börjat visa resultat, även om merparten av intäkterna blir synliga först under 2023. För att fortsätta på den inslagna vägen tar NODA nu in 5 MSEK, där CapSek står för 1,4 MSEK, i tillägg till sin befintliga investering i NODA.

  • Vi är glada att kunna vara med och fortsätta stötta NODA på deras framgångsrika tillväxtresa. De sitter på en lösning som blivit högaktuell inte minst under 2022, och med flera viktiga affärer signerade under året ser 2023 ut att kunna bli ett riktigt spännande år, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek gjorde sin första investering i NODA 2021 och kommer efter den nya investeringen att äga ca 11 procent i NODA.