fbpx

Onoterat i täten när CapSek släpper Q3-rapport – Videointervju med vd Henrik Jerner

Northern CapSek Ventures AB:s (“CapSek” eller “Bolaget”) har under det tredje kvartalet sett fortsatta framgångar bland sina onoterade innehav medan det värderingsmässigt går fortsatt trögt för de noterade. Vd Henrik Jerner berättade under en digital investerarträff om kvartalets viktigaste händelser och vad som står för dörren framöver.

Ett händelserikt tredje kvartal har nu stängts. CapSek kan bland annat blicka tillbaka på två avsiktsförklaringar avseende de första investeringarna i Region Norr med RockSigma och Arctic Space Technologies, genomförda följdinvesteringar i NODA Intelligent Systems, PubQ och Itatake på totalt cirka 0,8 MSEK och avnoteringen av portföljbolaget Bricknode som köpts ut från börsen av norska Huddlestock Fintech.

Onoterat går starkt
Omvärderingsnettot för perioden uppgick till -0,8 MSEK. De noterade innehaven i Appspotr, Hoodin och Zesec har sett en nedvärdering på sammanlagt -1,5 MSEK medan övriga portföljen sett en uppvärdering på 0,7 MSEK. De sex onoterade innehaven i scaleup-fas går fortsatt starkt och såg sin nettoomsättning öka med 52 procent under april till september 2023, jämfört med samma period föregående år. Mot bakgrund av det här kommunicerade CapSek tidigare under hösten att vissa omprioriteringar kommer att genomföras i den befintliga portföljen för att tillvara det momentum som vissa bolag i portföljen visar upp just nu.

  • Det är Arkimera Robotics, Noda Intelligent Systems och PubQ vi nu väljer att lägga extra mycket fokus på. Även om det är för tidigt för en fullskalig exit så är vi övertygade om att deras framgångar kan attrahera expansionskapital från industriella aktörer eller ventureinvesterare. Det skulle skapa förutsättningar för ännu högre tillväxt samtidigt som vår balansräkning påverkas positivt genom högre värderingar, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Kapitalinjektion för att bibehålla momentum
Efter kvartalets slut har bolaget även genomfört en företrädesemission för att möjliggöra investeringar i både nya och befintliga bolag. Emissionen tecknades till 49 procent och tillförde bolaget nästan 5 MSEK före emissionskostnader. Utöver investeringar i enskilda målbolag är möjligheten till förvärv av hela portföljer ett spännande alternativ. Något som bolaget är bekant med sedan tidigare då man under 2022 förvärvade Nordic Tech Funds portfölj, med nyemitterade CapSekaktier som betalning.

  • Det behöver inte vara specifikt fonder, utan alla portföljer med techbolag som befinner sig i rätt fas är av intresse. Det krävs dock att det är skalbara techbolag med en bevisad affärsmodell, som vi dessutom kan vara med och jobba aktivt i. Och det finns otroligt många spännande bolag, framför allt i Region Norr där vi med vår fysiska närvaro i Piteå har för avsikt att presentera fler investeringar under 2024, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Se hela videointervjun från investerarmötet här https://youtu.be/dJ4Wlq1z8mY