fbpx

Nya investeringar står för dörren med en prioriterad befintlig portfölj – Inbjudan till infoträffar

Efter att Northern CapSek Ventures ABs (“CapSek” eller “Bolaget”) i dagarna släppte en rapport över de 50 mest intressanta techbolagen utanför Stockholm, står nu nya investeringar för dörren. För att bibehålla momentum i investeringstakten har CapSek beslutat om en nyemission på 10 MSEK. Därför bjuder CapSek också in till ett flertal digitala infoträffar under teckningsperioden.

Med en tydlig strategi att investera i skalbara techbolag i startup- eller scaleup-fas utanför Stockholmsregionen kunde CapSek i dagarna presentera en rapport om de 50 mest intressanta investeringsmöjligheterna man ser just nu. Samtidigt har CapSek under året lyckosamt etablerat sig med ett kontor i Piteå, i hjärtat av det tillväxtkluster som Region Norr har blivit, i svallvågorna av de hundratals miljarder som flödat in i investeringar i regionen. Den lokala förankringen, som är av stor betydelse i regionen, har redan lett till avsiktsförklaringar med både Arctic Space Technologies och RockSigma gällande investeringar, och diskussioner förs med flera andra potentiella målbolag.

Extra krut på tre snabbväxande portföljbolag
Även om det sker mycket spännande i Region Norr behåller CapSek också sitt fokus på södra Sverige. Nya målbolag skannas kontinuerligt och arbetet med att skapa aktieägarvärde för befintliga portföljbolag fortgår. I dagsläget sticker tre befintliga portföljbolag ut, där CapSeks ledning nu väljer att rikta extra resurser för att hjälpa bolagen att fortsätta framgångarna.

Dessa tre bolag är alla onoterade och har tagit stora kliv framåt både i form av försäljning och viktiga tekniska milstolpar under året. Deep tech-bolaget Arkimera Robotics har utvecklat en självinlärningsalgoritm för automatiserad datainmatning från elektroniska dokument och har under året dubblat antalet användare från 7 500 till 15 000 med en försvinnande churn på en procent.

Proptech-bolaget NODA Intelligent Systems har under flera år uppvisat kraftig tillväxt och lyckosamt expanderat ut i Europa och Nordamerika med sin AI-baserade energioptimerande lösning. Det är framför allt på den tyska marknaden man ser särskilda framgångar med kliv in på de enorma industrier som finns i landet och där behovet av energioptimering är stort.

Slutligen har techbolaget PubQ, som erbjuder restaurangbranschen ett kassasystem i appformat, lanserat ett webbordersystem med automatisk onboarding och man har under året landat flera viktiga avtal. Samtidigt hade PubQ över 500 restauranger i sin kundstock när webbordersystemet lanserades, vilket illustrerar efterfrågan på bolagets system.

  • Självklart tror vi långsiktigt på alla våra portföljbolag, men det är naturligt att bolag befinner sig i olika faser och att alla inte har samma framgång samtidigt. Arkimera, NODA och PubQ har alla tre ett händelserikt år bakom sig och då ser vi möjlighet att kapitalisera på deras momentum, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Nu bjuder CapSek med ledning in investerare och andra intresserade att närvara under digitala infoträffar under teckningsperioden, där åhörarna kommer få höra mer om den stundande emissionen samt om tillväxtplanerna framöver. Anmälan sker genom info@capsek.se.

Datum och tider:
Tisdag 31 oktober kl 14 – 14:45
Onsdag 1 november kl 18 – 18:45
Torsdag 2 november kl 16 – 16:45