fbpx

CapSeks styrelse beslutar om smärre förskjutning i tidplanen för den planerade företrädesemissionen av units

Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har idag, av emissionstekniska skäl, beslutat att avstämningsdagen för rätt till deltagande i den företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") som styrelsen beslutade om den 8 februari 2021 ska flyttas fram en dag, från den 11 mars till den 12 mars 2021. Till följd därav har Bolaget styrelse även beslutat att förlänga teckningsperioden i Företrädesemissionen med en dag, varmed teckningsperioden kommer att löpa under perioden 15-30 mars 2021. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021.

Ny preliminär tidplan för Företrädesemissionen framgår nedan. För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande om Företrädesemissionen som offentliggjordes den 8 februari 2021.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

10 mars 2021 Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

10 mars 2021 Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen.

11 mars 2021 Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.

11 mars 2021 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

12 mars 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

15 mars 2021-30 mars 2021 Teckningsperiod i Företrädesemissionen.

16 mars 2021-25 mars 2021 Handel i uniträtter på NGM Nordic SME.

7 april 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

12 april 2021 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

18 oktober 2021-29 oktober 2021 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO2.

30 maj 2022-13 juni 2022 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO3.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
1 -CapSek-forskjutning-i-tidplanen-for-foretradesemission-21.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2021 kl.16:20 (CET).