fbpx

CapSek avyttrar innehav i Tölve

I samband med Intelliplan AB:s förvärv av Tölve AB, så avyttrar Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) nu sin position i Tölve till Intelliplan. Intelliplan är en marknadsledande leverantör av systemlösningar för bolag med rekryterings- och bemanningsintensiva inslag och erbjuder på så vis Tölve en stabil ny hamn att fortsätta sin tillväxtresa ifrån.

Techbolaget Tölve erbjuder en SaaS-tjänst i form av en CRM-modul för att effektivisera prospektering i säljprocessen för sina B2B-kunder. CapSek har stöttat bolaget sedan en första investering gjordes 2021, och har glädjande sett hur kundlistan nu omfattar några av de största företagen inom just bemanning och rekrytering.

Tölve kommer att möjliggöra en mer effektiv kundanskaffning för Intelliplans kunder genom att effektivisera prospekteringsprocessen, samtidigt som de två bolagens plattformar kompletterar varandra väl.

  • Vi är fortfarande övertygade om att Tölve går en ljus framtid till mötes, så det är med blandade känslor vi nu avyttrar vårt innehav. Men vi är övertygade om att det här är den väg som kommer gynna bolagets fortsatta utveckling bäst, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Det är en förhållandevis liten position CapSek nu avyttrar. CapSek investerade i Tölve första gången 2021 och ägde fram till avyttringen cirka 2 procent av bolaget.