fbpx

CapSek upptar lån från närstående om 1,0 MSEK

I samband med Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) etablering i Region Norr har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån från närstående på sammanlagt 1,0 MSEK.

CapSeks nyanställde Investment Manager Göran Carlson har genom G Carlson Company Invest AB per 3 februari givit ett kortfristigt lån om 1,0 MSEK. Lånet löper till en marknadsmässig ränta och senaste återbetalningsdag för lånet är 2 februari 2024. Pengarna ska primärt användas för att täcka uppstartskostnader i samband med CapSeks etablering i Region Norr. Görans placeringsort är Piteå.