fbpx

Appspotr: Antalet kundavtal bedöms öka med fler säljare

Appspotr: Antalet kundavtal bedöms öka med fler säljare

Appspotr anlitar KAM med ansvar för försäljning mot direktkunder, partners och återförsäljare. Med fler KAM i försäljningsorganisationen bedöms antalet kundavtal öka under nästa år.

Michael Bergman anlitas som KAM med ansvar för att teckna avtal med direktköpande kunder, partners och återförsäljare av Appspotr 3 plattformen. Michael är en driven entreprenör som startat flera företag och har mångårig erfarenhet av försäljning av abonnemangstjänster där han bl a innehaft ledande chefsbefattningar på ledningsgruppsnivå hos bl a Tele2, AT&T och Telenor. Michael har tidigare även ingått Appspotrs styrelse. Michael tillträdde sin tjänst den 14 december 2020.

Kommentar Michael Bergman:
– Jag ser fram emot att få verka i en operativ roll där jag som tidigare styrelseledamot varit delaktig i att ta fram den nya strategin i Appspotr. 2021 ser jag som ett år med stort tillväxtpotential för plattformen och känner mig laddad inför uppgiften.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:
– Fler KAM i försäljningsorganisationen är synonymt med att vi kommer att öka antalet kundavtal. Michael har en omfattande och mångårig erfarenhet från telcoindustrin och att driva och bygga upp abonnemangsaffärer. Michael hade en viktig roll i Appspotrs styrelse under åren när bolaget investerade tid och resurser att gå från ett renodlat teknikbolag till en mer kommersiellt driven organisation. Jag är väldigt nöjd med att Michael nu engageras i vår försäljningsorganisation. Försäljning är ett område som ligger honom varmt om hjärtat och där han skapar stor effekt. Välkommen tillbaka Michael!

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.