fbpx

Hoodin: Mangold Insight intervjuar Marcus Emne, vd för Hoodin

Hoodin: Mangold Insight intervjuar Marcus Emne, vd för Hoodin

Under torsdagen den 17:e december 2020 publicerade Mangold Insights en intervju med Marcus Emne, VD Hoodin.

Intervjun i sin helhet ses på https://www.youtube.com/watch?v=p7XtnBsnPUA

Frågor som ställs under intervjun är:
• Kan du kort beskriva vad det är Hoodin gör?
• Vad skulle du säga är er plattforms största fördelar jämfört med era konkurrenter?
• Kan du beskriva vilka marknader ni är på?
• Hur ser era expansionsplaner ut?
• Hur kommer plattformen att utvecklas?
• 2020 har varit ett annorlunda år, ser ni några utmaningar framåt?
• Vad har vi att vänta under 2021?

För mer information vänligen kontakta:
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com
Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB
Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr.

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.