fbpx

Extrastämma i Bricknode godkänner försäljning till Huddlestock – CapSek stöttar med lån under övergångsfasen

Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag Bricknode Holding AB (”Bricknode”) meddelande 15 mars 2023 att man ingått avtal om överlåtelse av Bricknodes verksamhet till Huddlestock Fintech AS (”Huddlestock”) noterat på Euronext Growth Oslo. Försäljningen har nu godkänts av en extrastämma i Bricknode. För att stötta Bricknode i övergångsfasen och säkerställa att Bricknode uppfyller villkoren för transaktionen har CapSek lånat ut 750 000 SEK till Bricknode till marknadsmässiga villkor.

CapSeks portföljbolag Bricknode meddelade den 15 mars 2023 att man avtalat om en försäljning av Bricknodes operativa verksamhet till Huddlestock. Denna försäljning har nu godkänts av en extrastämma i Bricknode där CapSek tillsammans med en majoritet av ägarna röstade för transaktionen. Se pressmeddelande https://mfn.se/a/northern-capsek-ventures/uppkopsbud-med-166-procents-premie-pa-capseks-portfoljinnehav-bricknode

I samband med uppköpet har Bricknode säkrat ett lån på 5,3 MSEK för att stödja företagets verksamhet inför det planerade förvärvet. Lånet säkerställer att Bricknode uppfyller den erforderliga kassan på 4 MSEK i dotterbolagen, vilket är ett viktigt steg mot att avsluta affären med Huddlestock. Lånet kommer också att stödja företagets verksamhet inför förvärvet.

CapSek deltar i lånet till Bricknode med ett lån på 750 000 SEK i ett år, till en ränta på 1,5% per månad.

– Vi är glada att Bricknode nu kommer in i ett större sammanhang med rätt förutsättningar att fortsätta utveckla Bricknodes tillgångar, teknik och affär, och ta bolaget vidare i nästa fas. Eftersom vi tror starkt på verksamheten är det naturligt för oss att skjuta till lånefinansiering för att stötta transaktionen i övergångsfasen, till villkor som vi tycker är attraktiva för båda parter, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek investerade i Bricknode första gången 2021 och äger fram till avyttringen cirka 2 procent av bolaget.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och kontor i Göteborg och Piteå och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *