fbpx
CapSeks VD intervjuas av Stockpicker

Stockpicker diskuterar bland annat senaste investeringen med Henrik Jerner, VD för Northern CapSek Ventures.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag brinner för att arbeta med tillväxtbolag, att hjälpa dem utveckla sitt erbjudande och nå de där viktiga milstolparna som gör att omsättningen kan ta riktig fart. Det är verkligen inte lätt men väldigt belönande, både genom att det borgar för hög avkastning och att det är så stimulerande. Innan Northern CapSek Ventures arbetade jag många år med direktinvesteringar på AP6, där vi bland annat tidigt investerade i Apotea där jag satt i styrelsen. Jag är civilekonom och innan AP6 arbetade jag som bland annat som treasurer, projektledare och controller. Jag är smålänning i botten som började plugga i Göteborg och som därigenom fastnade på västkusten, där jag stormtrivs. Bor i Kungsbacka, söder om Göteborg.

Kan du beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Vi söker inte efter specifika branscher, utan det är främst affärsmodellen och tekniken som är det intressanta – gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk och samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi är en aktiv ägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller informell coaching till ledningen i bolagen. Vi är långsiktiga ägare som inte har en begränsad ägarhorisont. Vid första investeringstillfället är bolagen alltid onoterade, sen kan de mycket väl börsnoteras under resans gång.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi investerar både kontant när bolagen tar in expansionskapital genom främst nyemission samt vi förvärvar aktier i bolagen genom att betala med nyemitterade egna aktier (apportemission). Det är inget krav att använda båda metoderna vid investering. När vi investerar första gången har portföljbolagen börjat få intäkter men inte i den utsträckningen att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi kommer löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Vi siktar på en ägarandel på som mest 30 % då vi vill att bolagen ska drivas av entreprenörerna/ grundarteamet. Vi är stolta över vår investeringsmodell då den skapar flexibilitet och hävstång, och vi vågar påstå att den är kostnadseffektiv, unik och innovativ.

Vad letar ni efter då ni söker nästa unicorn att investera i?

Bolagen ska ha en skalbar affärsmodell och tekniken måste vara validerad. Marknaden för bolagets tjänst/produkt är global eller ha potential att bli det. Vi prioriterar bolag från någon av våra samarbetspartners, då bolagen och teamen på så sätt har blivit kvalitetssäkrade och gallrade under ofta en ganska lång tid. Ovanstående faktorer är ett sätt för oss att hålla nere riskerna med investeringen samtidigt som vi ofta får finansiell draghjälp av samarbetspartners. Vi vill se bevis för att bolagens affärsmodell fungerar, det kan vara i form av ökningstakt på omsättning, antal kunder eller viktiga kund-/samarbetsavtal på plats. Entreprenörerna/teamet i bolaget är oerhört viktiga, då det är de som ska driva bolaget. En viktig parameter för oss är därför att säkerställa att de har de kompetenser och drivkrafter som krävs för att lyckas med expansionsplanen.

Ni gjorde precis en mindre investering i Tölve AB. Kan du berätta mer om den affären?

Det är en mindre affär där CapSek investerar 0,5 miljoner kronor i samband med att Tölve gör en nyemission för att ta in expansionskapital. Investeringsmöjligheten uppkom genom vårt samarbete med Softhouse Invest i Malmö. Förutom CapSek investerar befintliga ägare samt några nya investerare. Softhouse gör samtidigt en följdinvestering vilket är ett bra bevis på att vår modell med samarbetspartners fungerar. Bolaget har knutit till sig duktigt folk som techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert (som också är styrelseordförande i Tölve). Vi ser det som en strategisk titthålsinvestering, där vi hoppas kunna investera mer i Tölve i takt med att de expanderar.

Tölves affärsidé är att erbjuda ett prospekteringsverktyg för B2B-säljorganisationer. Vainu är ett mycket framgångsrikt företag inom samma nisch. Ser du Tölve som ett nytt Vainu, alltså ett frö till nästa unicorn i branschen?

Instämmer, Vainu har gjort det riktigt bra. Den globala marknaden för CRM-system, som både Tölve och Vainu agerar på, är stor redan nu och förväntas dessutom växa med 14% per år de närmaste åren. Tölve är absolut en potentiell unicorn, deras mjukvara är till stor del baserad på machine learning vilket är ett av de områden analysföretaget Gartner anser stå för stor del av framtida tillväxt. Dessutum har Tölve en skalbar plattform, stor innovationsförmåga och en pipeline av nya produkter på gång. Med expansionskapital kan de växa riktigt fort och jag har stor tilltro till det duktiga grundarteamet som driver Tölve.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

Vi har som mål att investera i 3-4 bolag per år. Så om 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten är svenska bolag men det kan finnas något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Genom vår strategi och etablerade processer är vi då en viktig aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch. Vi har en målsättning att avkasta 20% per år på investerat kapital, mätt över en 5-årsperiod, och det tror jag att vi har överträffat vid det laget. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Jag vill betona hur många arbetstillfällen som skapas i den typ av bolag som CapSek och liknande aktörer investerar i. Det är en aspekt som är lätt att glömma bort när man fokuserar på avkastning och lönsamhet. Det är verkligen framtidens jobb som växer fram här. Även om något av bolagen på sikt skulle bli uppköpta av utländska bolag så har det skapat många arbetstillfällen under resans gång. Dessa personer har då erfarenheter och kompetens att engagera sig i nya bolag. Hållbarhetsaspekten är också viktig när vi investerar, vi vill gärna bidra till att göra vårt samhälle mer hållbart.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *