fbpx

CapSek investerar i Tölve

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget blir delägare i Tölve AB ("Tölve"). Bolaget investerar 0,5 miljoner kronor i Tölve i samband med att Tölve genomför en nyemission. Capseks investering är ett resultat av CapSeks samarbete med Softhouse Invest AB ("Softhouse Invest") som samtidigt gör en följdinvestering i Tölve.

CapSek genomför en mindre investering om 0,5 miljoner kronor. Det investerade beloppet erläggs genom kontant betalning. CapSek kommer att äga ca 2% i Tölve efter genomförd investering.

Tölve erbjuder kundföretag en CRM-systemmodul som effektiviserar deras nykundsbearbetning, det som på fackspråk kallas prospektering. Modulen består av en logaritm som med utgångspunkt i de parametrar som säljaren matar in i mjukvaran tar fram en rekommendationslista med intressanta kunder. Eftersom många säljare i dag letar nya kunder "manuellt" är Tölves modul ett verktyg som hjälper dem att spara tid och arbeta effektivare.

CRM-system är världens största mjukvarumarknad och marknaden förväntas växa med 14% per år perioden 2020-2027 (Grand View Research). Majoriteten av CRM-system avser försäljningshantering. Analysföretaget Gartner spår att algoritmstyrd försäljning är en av de tekniker som kommer att driva marknadstillväxten.

Rekommendationslistorna visar bland annat kontaktpersoner på potentiella kundföretag och har utvecklats i ett samarbete där Bisnode är leverantör av företagsdata. Genom att kontinuerligt lägga in data om säljresultat med mera får användare av mjukvaran en ständigt förbättrade feedback i form av förfinade listor.

– Det handlar om en mjukvara med machine learning funktionalitet som har bevisat att den effektiviserar säljarbetet. Tölve har redan en relativt lång kundlista och den kommer att fortsätta växa framöver i takt med att Tölves produktutbud ökar. Den investering vi gör nu är en strategisk titthålsinvestering för att kunna investera mer framöver när Tölve expanderar, säger Henrik Jerner, VD på CapSek.

Bland Tölves kunder finns bland andra de samägda bemanningsbolagen Poolia och Uniflex. Tölves positiva utveckling fick ett hack i kurvan när coronapandemin bröt ut i mars, men har återhämtat sig starkt under hösten.

– Sedan augusti har vi varje månad ökat omsättningen med ungefär tio procent, säger Tölves VD Azra Rahmanovic.

För henne betyder investeringarna som CapSek och Softhouse Invest gör tillsammans med övriga investerare att Tölve kan ta nästa steg i sin utveckling. Det innebär i fösta hand att göra rekryteringar, bygga ett större team och att fortsätta bredda produktutbudet.

Bland de nuvarande ägarna och investerarna återfinns bland andra techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert som också är styrelseordförande i Tölve. Läs mer om Tölve och effektiv kundprospektering på företagets hemsida: tolve.se

För Henrik Jerner är affären ett nytt bevis på att samarbeten ökar chanserna att hitta nya intressanta bolag att investera i:

– Ja, samarbetet med Softhouse Invest ger oss tillgång till ett större nätverk och därmed möjligheterna att hitta bolag. Och när vi investerar tillsammans tillför vi också mer kompetens och nätverk till portföljbolagen. Plus att vi ökar riskspridningen.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Azra Rahmanovic, VD Tölve AB, telefon +46 76 217 01 87

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-investerar-i-Tolve-21-01-19.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är capsek.se.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.