CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox

CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag Arkimera Robotics AB (”Arkimera”) har inlett partnerskap med SaaS-bolaget Briox AB (”Briox”). Samarbetet omfattar Arkimeras automatiseringslösningar baserade på självinlärningsteknologi och syftar till att erbjuda redovisningsbyråer och mikroföretagare automatisk bokföring av digitala dokument. Arkimera är ett teknikbolag som utvecklat en …

CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox Läs mer »