fbpx

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB (“Bolaget” eller “CapSek”) offentliggjorde tidigare idag den 7 mars 2023 klockan 08:45 ett pressmeddelande avseende ytterligare emissionsavtal och offentliggörande av informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”). I nämnda pressmeddelande framgick det felaktigt att teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan den 7 mars 2023 och den 12 mars 2023. Teckningsperioden som gäller för Företrädesemissionen löper som tidigare kommunicerats mellan den 7 mars 2023 och den 21 mars 2023. Korrekt preliminär tidplan för Företrädesemissionen anges nedan.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2023)
1 mars Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 mars Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
3 mars Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
7 mars -16 mars Handel i teckningsrätter
7 mars -21 mars Teckningsperiod
7 mars – omkring vecka 14 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
omkring 23 mars Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
omkring vecka 13 Aktier tecknade med stöd av teckningsrätter registreras hos Bolagsverket
omkring vecka 14 Nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter registreras hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta
Henrik Jerner, VD, Northern CapSek Ventures AB
Tel: +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och kontor i Göteborg och Piteå och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nor-dic SME. Per 23 februari 2023 består Bolagets portfölj av aktier i 13 svenska techbolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *