fbpx

CapSeks investeringsteam ordnar digitala informationsträffar i samband med företrädesemission

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) genomför en företrädesemission av stamaktier och Bolaget ordnar digitala informationsträffar med CapSeks investeringsteam Henrik Jerner och Göran Carlson.

CapSek gör nu en företrädesemission av stamaktier på ca 9,6 MSEK där 30% är säkerställt genom teckningsåtaganden. Emissionen har föregåtts av en riktad emission på 4,5 MSEK på samma villkor. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare. Merparten av kapitalet kommer att gå till investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Teckningsperioden är 7-21 mars. Under teckningsperioden finns det möjlighet att lyssna in på digital infoträff med CapSeks investeringteam Henrik Jerner och Göran Carlson. Du får då höra om mer om emissionen och om tillväxtplanerna inklusive den strategiska etablering i Region Norr som CapSek nu har gjort.

Datum infoträffar:

  • Torsdag 9 mars kl 15-15:45
  • Måndag 13 mars kl 13-13:45
  • Onsdag 15 mars kl 11-11:45
  • Fredag 17 mars kl 10:10-45

Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!

Informationsmemorandumet avseende emissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://capsek.se/investor-relations/. Informationsmemorandumet innehåller bland annat villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen.