fbpx

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget" eller "CapSek”) offentliggjorde tidigare idag den 7 mars 2023 klockan 08:45 ett pressmeddelande avseende ytterligare emissionsavtal och offentliggörande av informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”). I nämnda pressmeddelande framgick det felaktigt att teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan den 7 mars 2023 och den 12 mars 2023. Teckningsperioden som gäller för Företrädesemissionen löper som tidigare kommunicerats mellan den 7 mars 2023 och den 21 mars 2023. Korrekt preliminär tidplan för Företrädesemissionen anges nedan.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2023)
1 mars Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 mars Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

3 mars Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

7 mars -16 mars Handel i teckningsrätter

7 mars -21 mars Teckningsperiod

7 mars – omkring vecka 14 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

omkring 23 mars Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

omkring vecka 13 Aktier tecknade med stöd av teckningsrätter registreras hos Bolagsverket

omkring vecka 14 Nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter registreras hos Bolagsverket