fbpx

Paus för CapSeks planerade investering i Arctic Space efter omorganisering hos en av ASTs större motparter

Efter ett intentionsavtal om att investera i Arctic Space Technologies (AST) i september i år, har Northern CapSek Ventures ABs (”CapSek” eller ”Bolaget”) investering nu skjutits på framtiden. Detta efter att ASTs tidigare expansionsplan fördröjts, då en större motpart till AST omorganiserar vilket inneburit nya förutsättningar. CapSeks inställning till AST är fortsatt positiv och bolaget har för avsikt att genomföra investeringen när ASTs kapitalbehov klarnat, då CapSek också ser potential för en större investering än den tidigare avsedda.

Arctic Space Technologies erbjuder satellitkommunkationstjänster till satellitoperatörer. I takt med att satelliter genererar mer och mer data, ökar också behovet av att trafiken bearbetas och hanteras säkert. För detta erbjuder AST företag och institutioner att antingen placera ut en egen antenn vid markstationen i Piteå, eller att ”hyra in sig” på befintliga antenner. Något som underlättar den övergripande systemarkitekturen och avlägsnar stora kostnader då satellitägare slipper bygga och äga sina egna markstationer. AST garanterar systemtillgänglighet 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år.

Med siktet inställt på en vidare utrullning i Europa, Mellanöstern och Nordamerika, har dock de närmast förestående expansionsplanerna nu försenats. Detta efter att en större motpart till AST beslutat om en omorganisation, vilket förändrat ASTs behov av externt kapital.

  • Vi anser fortsatt att Arctic Space är ett högintressant bolag med bevisad lönsamhet och skalbar affärsmodell. Då de också har ett stort fokus på hållbarhet så passar de perfekt in i CapSeks portfölj. Vi avser att fullfölja vår investering när investeringsbehovet för AST har klarnat. Ambitionen är då att, om möjligt, gå in med en större summa än tidigare avtalat, förutsatt att ASTs investeringsbehov ökat, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Intentionsavtalet signerat i september avsåg en investering på 2 MSEK genom en kontant nyemission.