fbpx

Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag NODA Intelligent Systems AB ("NODA") kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas. Det finns en hög efterfrågan, i stora delar av Europa på lösningar som kan hjälpa att minska beroendet, och NODA tar nu betydande steg för att spela en central roll i den här utmaningen.  

Baserat på 20 års forskning och utveckling erbjuder NODA en mjukvara för multiagentsystem och artificiell intelligens till en energisektor i stort behov av innovation. Med spetskompetens inom så kallade termiska processer, alltså produktion och överföring av värme och kyla, möjliggör NODAs system en bättre dynamisk kontroll av både utbud och efterfrågan på energi, för både energibolag och fastighetsägare.

Detta är en kompetens som, med dagens skenande gaspriser och en skiftning bort från det fossila, kommer bli allt viktigare framöver. Exempelvis rapporterade The Local, nyligen att Tysklands största hyresvärd Vonovia, kommer att införa värmerestriktioner på nätterna för att spara på energin och därmed användandet av gas, till mer akuta tider. Ytterligare en möjlig åtgärd som lyfts fram är att stänga ned elnätet i omgångar.

NODA har i flera år arbetat fokuserat mot tysk fjärrvärme, som i många fall är direkt beroende av den ryska gasen. NODA har ett etablerat samarbete med Wissenskapital Energie i Tyskland, vilket möjliggör en snabb utrullning av nya projekt på den tyska marknaden. Genom en implementering av bolagets AI-lösning effektiviseras fjärrvärmenätet, och den värme som skapats utnyttjas bättre och mängden gas som bränns kan därmed minskas. Gaspriserna ser ut att bli 6-10 gånger högre i höst än året innan, vilket driver en kraftig efterfrågan på lösningar som minskar beroendet av gas.

Detta bekräftas också av att en befintlig tysk kund precis skalat upp sitt avtal med NODA. Kunden är ett fjärrvärmeföretag som dubblerat antalet styrpunkter för att bättre nå ut över hela staden.

  • Vi har både kompetensen och verktygen för att vara med och mildra den effekt som de skenande gaspriserna har på hela samhällen. Genom att vi kan optimera användandet av naturgas, så blir det mer gas, och därmed mer energi kvar till annat, och det här är något som vi kan rulla ut snabbt. Fattar man beslut nu är vi igång när de kalla vintermånaderna börjar, säger Christian Johansson, vd på NODA.

CapSek gjorde sin första investering i NODA 2021 och äger ca 7% i bolaget.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSeks-Noda-mojliggor-energisakerhet-22-07-14.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.