fbpx

Northern CapSek Ventures AB upptar brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK för fortsatt värdeskapande i portföljen samt utvärderingar av strategiska tillväxtalternativ

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har idag den 8 maj 2024 upptagit brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK. Bryggfinansieringen möjliggör fortsatt värdeskapande i portföljen samt ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika strategiska alternativ då bland annat förvärv av hela portföljer, med nyemitterade CapSekaktier som betalning, är ett attraktivt alternativ för CapSek att växa.

Brygglån till ett totalt belopp om cirka 2,1 MSEK har upptagits av Henrik Jerner 200 TSEK, VD; Bertil Fredriksson 100 TSEK, styrelseordförande; Lennart Bergström 200 TSEK, styrelseledamot; Anders Lundkvist 50 TSEK, styrelseledamot; Hanna Moisander 25 TSEK, styrelseledamot; Göran Carlson 50 TSEK, Investment Manager i Bolaget, samt åtta (8) aktieägare i Bolaget, däribland Lonneberga Holding AB som tillhandahåller cirka hälften av lånebeloppet. Lånen löper med en årlig ränta om 15 procent och en uppläggningsavgift utgår motsvarande tio (10) procent av lånen. Lånen inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 31 oktober 2025. Bolaget har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid.