fbpx

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 28 september 2020 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") notering under andra kvartalet 2020.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 30 handelsdagar närmast innan och fram till och med den 6 november 2020. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 3,25 SEK per aktie och högst 22 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 855 763 teckningsoptioner av serie 2020. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 9 november – 23 november 2020.

Stängningskursen för CapSek aktie per den 25 september 2020 uppgick till 5,40 kr.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer CapSek gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-VWAP-inleds-20-09-28.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.