fbpx

Spännande avslutning på 2020 för Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") summerar det första kvartalet som noterat bolag som positivt. Bolaget har inlett flera samarbeten, bland annat med 1337Works, Investerare Sydost, Almi Företagspartner Skåne och Almi Invest Väst. Portföljen har utökats med en mindre investering i kassasystems-företaget PubQ samtidigt som CapSeks portföljbolag har haft en positiv utveckling trots rådande omvärldsomständigheter.

CapSek tecknade i juli ett samarbetsavtal med Lundabaserade plattformen 1337Works vars affärsidé är att i ett tidigt skede tillsammans med noga utvalda startupbolag utveckla affärsidéer, produkter och team för att i ett senare skede kunna skala upp verksamheten och växa. CapSek har sedan tidigare liknande samarbetsavtal med EkapAif, I Love Lund och Starbright Invest.

Under hösten har samarbeten i syfte att hitta intressanta målbolag även inletts med Investerare Sydost, Almi Företagspartner Skåne och Almi Invest Väst.

Portföljbolaget PubQ har haft en bra sommar. PubQ:s white labelapp, ett kassasystem i appformat för bl.a. krogar, har gjort succé på Tanumstrand. Nu har företaget lämnat offerter till Stöten i Sälen som driver tolv restauranger. Offerter har också lämnats till ett flertal nöjesparker och campingplatser. På PubQ:s kundlista över expanderande kedjor finns bland andra 4 Corner Pizza, Basilica och Pitchers.

CapSeks tidigare investeringar består av Saas-bolagen Appspotr, Hoodin och Glase Fintech. Appspotr fokuserar nu helt på plattform-som-en-tjänst (PaaS) och har inlett flera samarbeten med partners och återförsäljare i syfte att skala upp affärsvolymen. Appspotr håller på att rekrytera ett tiotal personer, bland annat för att skala upp nyförsäljningen av bolagets plattform mot partners och organisationer. En viktig produktnyhet är att det nu går att integrera system och data till alla appar byggda i Appspotr 3 via API.

Hoodin, som erbjuder en unik tjänst för bevakning och inhämtning av digital information har under sommaren inlett samarbete med två strategiska partners: finländska Clinius och japanska CMIC vilka är väletablerade inom CRO (Contract Research Organisation). Hoodin har under 2020 etablerat kontakter med flera hundra potentiella direktkunder. Under 2021 kommer EU införa nya regulatoriska krav som innebär att läkemedels- och medicinbolag måste bevaka all publicitet kring deras produkter vilket Hoodin bedömer kunna ha en positiv effekt på bolagets försäljning.

Glase Fintech erbjuder en tjänst för mobila betalningar i butik samt hantering av digitala kvitton. Tekniken avyttrades under 2019 till en norsk aktör och Glase Fintech har under 2020 arbetat med att avveckla utländska dotterbolag som inte ingick i överlåtelsen.

2020 har varit speciellt, den nedgång på marknaden avseende både aktivitet och värderingar vi såg under första halvåret har vänt och marknaden har till stora delar återhämtat sig, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Capsek-Marknadsbrev-20-09-30.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.