fbpx

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Göteborg, 9 oktober 2020

Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261 ("CapSek" eller "Bolaget"), höll fredagen den 9 oktober 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

· Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktör i Bolaget ("Incitamentsprogram 2020") genom en riktad nyemission av högst 106 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 344 500 kronor.

För mer information, kontakta:

Peter Wendel, Styrelseordförande Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 733 130095

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Incitamentsprogram-20-10-09.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.