fbpx

Investering i RockSigma sätter CapSek på kartan i Region Norr

Med signeringen av en avsiktsförklaring om en investering i RockSigma AB på 1,5 MSEK etablerar sig Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) nu på allvar Region Norr för att ta del av Klondykepotentialen i området. RockSigma är ett SaaS-bolag verksamt inom gruvnäringen och erbjuder övervakning och analys av seismisk aktivitet. RockSigmas första kund är statligt ägda gruvjätten LKAB. Nu väntar en uppskalningsresa där CapSek utöver kapital kommer att bidra med nätverk och kunskap inom digital uppskalning och utrullning.

RockSigma har utvecklat en världsledande mjukvarulösning för övervakning, analys och prognos av seismisk aktivitet genom avancerad matematisk statistik som ger gruvbolag mer exakt information att fatta beslut. I en underjordisk gruva kan det ske runt 1000 skalv, och i vissa fall uppemot tiotusentals skalv, per dygn. Med hjälp av självlärande matematiska modeller kan jordskalv snabbare karakteriseras och lokaliseras, för att sedan förmedlas till rätt person i rätt tid. Därför gör RockSigmas mjukvara gruvorna säkrare och mer produktiva. Öppna gränssnitt i mjukvaran möjliggör dessutom för fortsatt innovation och flexibilitet.

Sedan starten har RockSigma haft ett nära samarbete med LKAB, vilket mynnat ut i en kombinerad kund- och partnerrelation, där LKAB även stått bakom lanseringen av tjänsten till nya kunder på nya marknader. Affärsmodellen är av SaaS-karaktär, där mjukvaran säljs på tvååriga abonnemang, med tillhörande experttjänster och utbildningar vid sidan om.

  • Vi har valt att initialt rikta in oss på underjordiska gruvor, även om tekniken i sig har en rad andra tillämpningsområden, som exempelvis geotermiska energianläggningar, olja- och gasutvinning, kärnbränslehantering och allmänt kritisk infrastruktur som större byggnader, tunnlar och broar. Det känns jättebra att få in CapSek som ägare, som utöver sitt kapital breddar vårt team med sin gedigna kompetens kring bolagsbygge, vilket är precis vad vi behöver nu för att fullfölja vår plan, säger Emil Svanberg, vd på RockSigma.

Dialoger angående de första kommersiella avtalen förs redan, där RockSigma valt att fokusera på underjordiska gruvor i västra Australien. Siktet är att redan i år etablera bolaget på den globala marknaden för underjordiska gruvor. På fyra års sikt är målet att växa dagens omsättning på 5 MSEK med ett team på fyra personer till 20 MSEK, med ett team på 13 – 15 personer. Detta förväntas generera en EBIT på ca 4 MSEK, eller en rörelsemarginal på 20 procent.

  • Att vi på så kort tid nu på allvar etablerat oss i Region Norr tycker jag är ett stort styrkebesked från CapSeks sida. RockSigma är ett bolag som passar in perfekt i vår portfölj som ett höginnovativt bolag med en skalbar affärsmodell. Nu fortsätter vi arbetet med att gallra fram nya målbolag i Region Norr, samtidigt som vi aktivt förvaltar den befintliga portföljen i södra Sverige och ser med tillförsikt fram emot framtiden, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Avsiktsförklaringen avser en investering på 1,5 MSEK genom en kontant nyemission, där CapSeks ägarandel preliminärt kommer att uppgå till cirka 5 procent efter genomförd transaktion vilken beräknas vara slutförd i september 2023.