fbpx

Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av serie 1 utgivna av Northern CapSek Ventures AB

Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av serie 1 utgivna av Northern CapSek Ventures AB. Första handelsdag för teckningsoptionen (TO1) har fastställts till tisdag den 25 augusti 2020.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CapSek till en aktiekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i CapSeks aktie på NGM Nordic SME under den närmast föregående trettiodagarsperioden innan första dag för teckning av aktier, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 22 SEK per aktie. Teckning av aktier i CapSek med stöd av teckningsoptioner ska ske mellan 9 november 2020 och 23 november 2020.

För fullständiga villkor om teckningsoptionen hänvisas till Bolagets prospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.capsek.se

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures TO1

Kortnamn: CAPS TO1

ISIN-kod: SE0014730529

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: NORTHERNCA/OPT RTS 20201123

Första handelsdag: 2020-08-25

Sista dag för handel: 2020-11-19

Instrument-id: 708E

Tick size table/liquidity band: A

Antal instrument: 855 763

Marknad: NSME

Segment: NSSE

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Information-om-CapSek-teckningsoptioner.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50