fbpx

CapSek har godkänts för notering på NGM Nordic SME med första handelsdag tisdagen den 7 juli 2020

CapSek har godkänts för notering på NGM Nordic SME med första handelsdag tisdagen den 7 juli 2020

NGM har idag godkänt Northern CapSek Ventures AB:s (“CapSek” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 2020 på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Första dag för handel på Nordic SME är fastställd till tisdagen den 7 juli 2020.

Onsdagen den 1 juli 2020 kommunicerades att Bolagets unitemission om 12,1 MSEK tecknades till totalt cirka 9,4 MSEK (vilket motsvarar en teckning om cirka 78 procent) före emissionskostnader. Bolaget tillfördes genom emissionen omkring 75 nya aktieägare och totalt emitterades 855 763 nya aktier samt 855 763 teckningsoptioner av serie TO 2020. Teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget ytterligare 2 781 229,75 SEK till 18 826 786 i november 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2020 finns på Bolagets hemsida www.capsek.se.

Kortnamnet för Bolagets aktier på Nordic SME är CAPS.

Kortnamnet för teckningsoptionerna av serie TO 2020 på Nordic SME är CAPS TO1.

Rådgivare

Mangold är projektledare och emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl.14:45 CEST.

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.