fbpx

CapSek gör ny investering i PubQ AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ökar sin ägarandel i PubQ AB ("PubQ"). PubQ har slutit avtal med en stor restaurangaktör och gör i samband med det en nyemission. CapSek investerar nu totalt 1,5 miljoner kronor. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent.

En miljon kronor av det investerade beloppet erläggs genom kontant betalning i samband med PubQ:s nyemission den 17 november 2020. Investeringen är den andra som CapSek gör i PubQ. Återstående 0,5 miljoner kronor avser förvärv av aktier från befintliga ägare i PubQ genom betalning i nyemitterade CapSek-aktier. Styrelsen i CapSek har beslutat om en riktad nyemission av 91 121 aktier till kursen 5,50 kronor med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2020. Efter emissionen finns det 3 805 176 utestående aktier i Bolaget. Utspädningen i CapSek i samband med den riktade emissionen blir 2,39 procent. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent. Syftet med PubQ:s emission är framförallt att kunna bearbeta fler kunder med global verksamhet och att kunna expandera geografiskt.

PubQ:s affärsidé kan beskrivas som ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen. PubQ erbjuder en white label-app där restaurangens varumärke exponeras. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar helt digitalt, oavsett om de beställer take away eller äter i restaurangen. Tekniken har visat sig ligga helt rätt i tiden under den pågående coronapandemin. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. För många krögare blir det ett enkelt sätt att öka sin digitala närvaro. Bland de nuvarande kunderna finns en av de största restaurangaktörerna på marknaden och lansering är på gång med fokus på de nordiska länderna.

– Tanken är att vi ska expandera geografiskt tillsammans med våra nya kunder. Samtidigt ger det fördjupade samarbetet oss en erfarenhet och kompetens som vi kommer att ha nytta av i möten med nya kunder i samma storleksklass, säger Henrik Walldén, VD på PubQ.

Henrik Jerner, CapSeks VD kommenterar CapSeks ökade engagemang i PubQ så här:

– PubQ har genom ett flertal kundavtal nu under hösten visat att deras erbjudande är attraktivt på marknaden. Genom det nya avtalet med en stor restaurangaktör får PubQ tillgång till en nordisk plattform för utrullning till ett större antal restauranger och kan därmed öka expansionstakten ytterligare.

PubQ förväntas offentliggöra mer information om det nya kundavtalet inom kort.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon 076-108 65 44, henrik.jerner@capsek.se

Henrik Walldén, VD PubQ AB, telefon 076-623 52 98, henrik.wallden@pubq.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-investerar-i-PubQ-20-11-18.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället. Den kan ske inom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (AI/ML). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl 08:30.