fbpx

Appspotrs affär inom offentlig sektor växer

Appspotrs affär inom offentlig sektor fortsätter växa. Ytterligare ingångna avtal med Vaggeryd och Emmaboda kommun på kort tid visar på bra tillväxttakt för Appspotr inom marknadsvertikalen offentlig sektor. 

Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom offentlig sektor ökar. Kommuner behöver appar inom olika områden och mot olika målgrupper för att informera och kommunicera via appar i smartphones och surfplattor.

Offentlig sektor får genom Appspotr 3 plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, Hoodins automatiserade bevakningstjänster samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.
Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:
– Det är fantastiskt att se hur vi med relativt hög fart fortsätter etablera oss inom offentlig sektor. På kort tid har vi ingått avtal med en handfull kommuner. Vi har en hög säljförmåga inom denna marknadsvertikal. Det känns väldigt inspirerande att Appspotr är en del av standardiseringen som pågår runt low code apputveckling och att offentlig sektor i Sverige följer den globala trenden.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.