fbpx

CapSek fullföljer investering i Arctic Space

I linje med Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) tidigare kommunicerade avsikt att investera i Arctic Space Technologies AB, har CapSek nu investerat 2 MSEK i bolaget. Eftersom Arctic Space’s kapitalbehov förändrats sedan avsiktsförklaringen i september 2023, kommer CapSek förvärva aktierna från några av Arctic Space’s grundare istället för att köpa aktier vid en nyemission.

Arctic Space Technologies AB tillhandahåller idag tjänster inom satellitkommunikation (Groundstation-as-a-Service) till flera internationella kunder, såsom Viasat, Airbus och Oneweb. Satelliter genererar stora mängder data som används för bland annat fjärranalys, meteorologiska-, försvars- och säkerhetsändamål, samt övrig kommersiell satellitkommunikation. För att hantera satellitdata krävs bland annat en markstation, ett datacenter samt mjukvara som kan ta emot och bearbeta informationen.

Arctic Space’s markstation har en strategisk fördel eftersom den är placerad nära Nordpolen, där många satelliter idag passerar. Framöver kommer Arctic Space att utvidga sin kapacitet med ytterligare strategiskt placerade markstationer och gröna datacenter, som möjliggör kontinuerlig kontakt med satelliter som har sin omloppsbana över Nordpolen. Tillsammans med en egenutvecklad och molnbaserad mjukvara samt egna antenner kommer kunderna framöver också att få tillgång till sin satellitdata, utan att själva behöva äga några antenner eller annan hårdvara.

  • Redan idag är vi en av de största anläggningarna i Sverige och vi väldigt nöjda med den lyckade start vi fått. Hittills har vi varit försiktiga med att ta in externt kapital, eftersom vår lönsamhet varit hög. Men när vi nu satsar på fortsatt tillväxt känns det jättebra att få in en professionell ägare som CapSek, säger Benjamin Fischer, vd på Arctic Space Technologies.

Under 2024 väntar lanseringen av nya tjänster samt fortsatt internationell expansion.

  • Vi är väldigt glada över att äntligen få chansen att investera i ett så speciellt, innovativt och lönsamt bolag i den när nischen. Vi står beredda att stötta bolaget i deras fortsatta resa och internationella expansion, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Efter förvärvet kommer CapSek att äga 2 procent av aktierna i Arctic Space och tar plats i bolagets styrelse. 2023 omsatte Arctic Space 18 MSEK med ett resultat om 8 MSEK.